Free songs
SanctaMissa.pl

Kościół Katolicki

Papieże Kościoła Katolickiego


Słyszę wokół siebie głosy nowinkarzy, którzy chcą zburzyć Przybytek Świątyni, zagasić płomień powszechności Kościoła, zrzucić jego ozdoby, kazać mu się kajać za swą heroiczną przeszłość. – Pius XII, ostatni katolicki Papież


Wiara Katolicka


Msza Święta a Katolicka Wiara

Liturgia musi pozostawać w zgodzie z wiarą katolicką i musi ją wyrażać.

Nie jest tak, że wiara katolicka, którą posiadam, to jedna sprawa, a obrzęd mszy to druga sprawa. Katolikowi nie wolno więc uczestniczyć w Nowotworze mszy, ani nawet we Mszy w rycie katolickim, w której, na kilka chwil przed konsekracją, kapłan głosi, że Bergoglio jest Papa nostro – „naszym papieżem”.

Lepiej umrzeć niż modlić się z heretykami i dorzucać szczypty kadzidła do religii antychrysta!


Przysięga antymodernistyczna

Przysięga antymodernistyczna

Przyjmuję niezachwianie, tak w ogólności, jak w każdym szczególe, to wszystko, co określił, orzekł i oświadczył nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła.
(…)
Szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam od Apostołów przez prawowiernych Ojców, w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio.


Motu Proprio Tra le sollecitudini - Pius X

Muzyka kościelna, jako część istotna uroczystej liturgii, (…) Muzyka kościelna winna być świętą, tj. wykluczać wszystko, co jest światowe, i to nie tylko z istoty swojej, ale i ze sposobu wykonywania. (…) Właściwym językiem kościoła rzymskiego jest język łaciński. Nie wolno przeto, nigdy w czasie uroczystych obrzędów liturgicznych, śpiewać w języku ludowym, tym mniej używać języka ludowego do odśpiewania zmiennych i stałych części Mszy św. i „Officium”. (…) Z podanych powyżej zasad wynika, że chór kościelny sprawuje prawdziwy urząd liturgiczny, że przeto niewiasty w skład tego chóru wchodzić nie mogą.


Postawy ciała w Kościele Katolickim

Postawy ciała w Kościele Katolickim

O tym to właśnie mówi św. Cyprian: „nawet sama ofiara Pańska przedstawia jedność chrześcijańską, złączenie z nim przez silną i nierozerwalną miłość. Albowiem kiedy Pan nazywa chleb swoim Ciałem, uczynionym z wielu ziaren, to tym samym stwierdza, że lud przez niego prowadzony jest ludem złączonym; kiedy zaś wino, wyciśnięte z licznych gron i zlane w jedno, nazywa swoją Krwią, to podobnie wskazuje na to, że nasza społeczność powstała z wielu elementów połączonych i zlanych w jedno”.

Należy więc dążyć do tego, aby postawy przyjmowane przez wiernych w Kościele Katolickim były godne świętego miejsca, a podczas Liturgii Kościoła były jednolite i świadczyły o jedności wspólnoty biorącej w niej udział. Tym samym poprzez porządek i harmonię będziemy oddawali cześć Bogu najlepiej jak potrafimy.


Kobieta w Kościele Katolickim

O roli i powołaniu kobiety w Kościele Katolickim

Prawdziwe katolickie kobiety powinny odznaczać się pokorą, skromnością i cichością na wzór Najświętszej Maryji Panny. Nie powinny prowadzić jakichkolwiek aktywnych działalności w Kościele katolickim, ani nawet się odzywać, a ze wstydem nakrywać głowę swoją. Nie powinny chodzić w męskich ubraniach, jak np. spodnie, a ubierać się kobieco i skromnie w suknie niżej kolan i bez dekoltów. Kościołowi, gdzie rzeczy przeciwne mają miejsce, daleko jest do Katolickiego.


Medalik św. Benedykta – prawdziwy i fałszywy

Medalik św. Benedykta – prawdziwy i fałszywy

Moc znaku Krzyża Świętego jest tak wielka i straszna dla szatana, że stanowi niedostępną dla niego tarczę, za którą schronieni możemy się czuć całkiem bezpieczni. Aprobata Kościoła Katolickiego wydana w Rzymie w roku 1857, jest dowodem na to, że używając tego medalika i modląc się przez pośrednictwo świętego Benedykta można uprosić u Boga wiele łask.


Drzewo poznania dobra i zła

Drzewo „poznania dobra i zła”. Przekleństwem Boga, czy wyrazem Jego Miłości?

Szatan – ojciec kłamstwa i zabójca od początku.

Zatruty umysł człowieka i bunt przeciwko Bogu.

Działanie szatana na ziemi po wydarzeniach w raju.


Pigułka Apologetyki

Zarzut: Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie byłby w stanie podnieść?

Zarzut: Jezus był w piekle, bo w Credo mówi się: “zstąpił do piekieł”.

Zarzut: Bóg, jeśli istnieje, jest zły, bo na świecie jest tyle zła i do tego skazuje ludzi na piekło.

Zarzut: Jezus Chrystus sam był Żydem, więc jak Żydzi mają nie być zbawieni.


„Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Flp 3, 20)

Miłość do ojczyzny na ziemi powinna mieć miejsce w sercu katolika tylko o tyle, o ile tradycja i kultura tej ojczyzny prowadzi do Boga oraz tylko i wyłącznie wtedy, gdy jej tradycja i kultura nie stoi w sprzeczności z przykazaniami Bożymi lub Tradycją i Nauką Kościoła Katolickiego.


Sancta Missa Youtube - Veritas