Free songs
SanctaMissa.pl

Papież Giacomo della Chiesa aka Benedykt XV

Papież Giacomo della Chiesa aka Benedykt XV

Papież Giacomo della Chiesa aka Benedykt XV

(3.09.1914 – 22.01.1922)


Giacomo della Chiesa został wybrany na papieża 3 września 1914 roku.

Obrał imię Benedykta XV, a jego koronacja odbyła się w Kaplicy Sykstyńskiej.

Podejmował wiele inicjatyw pokojowych oraz starał się łagodzić skutki pierwszej wojny światowej.

W 1914 roku otworzył w Watykanie biuro opieki nad jeńcami oraz ośrodek informacyjny o jeńcach i zaginionych. Organizował pomoc sanitarną i żywnościową dla jeńców i ludności krajów objętych działaniami wojennymi.

Ogłosił przygotowany przez swojego poprzednika papieża Piusa X, obowiązujący do dzisiaj, katolicki Kodeks Prawa Kanonicznego.

Starał się o wznowienie katolickiej działalności misyjnej, a listem apostolskim „Maximum illud” z 1919 roku zapoczątkował nową erę w misjach katolickich.

W encyklice „Humani generis” wydanej 15 czerwca 1917 zawarł teologiczne podstawy przepowiadania słowa Bożego w Kościele.

Wiernych zachęcał do czytania Biblii. 15 września 1920 ogłosił, z okazji 1500. rocznicy śmierci św. Hieronima, encyklikę „Spiritus Paraclitus” o inspiracji ksiąg biblijnych i ważności studium Pisma świętego.

Bullą „Incrementum” z 1919 roku wprowadził prefację za zmarłych oraz przywilej odprawiania trzech mszy w Dzień Zaduszny.

Miał wielkie nabożeństwo do Najświętszej Maryji Panny.

Zatwierdził Officium i Mszę Świętą dla diecezji belgijskich ku czci Maryji jako Pośredniczki Wszystkich Łask. W swoim liście apostolskim „Inter Sodalicia” ogłosił, że Maryja „razem z Chrystusem odkupiła ludzkość” poprzez swoją ofiarę Chrystusa jako Matki Bolesnej.

Potępił używanie posągów i obrazów maryjnych, ubranych w szaty kapłańskie, których zakazał 4 kwietnia 1916 roku.


Encyklika „Humani Generis Redemptionem” – O głoszeniu Słowa Bożego

Jeśli bowiem rozejrzymy się wokół nas i policzymy tych, którzy angażują się w głoszenie Słowa Bożego, to znajdziemy ich więcej niż kiedykolwiek przedtem.

Jeśli z drugiej strony zbadamy stan publicznej i prywatnej moralności, konstytucje i prawa narodów, odkryjemy, że istnieje powszechne zapomnienie i lekceważenie praw nadprzyrodzonych, stopniowe odejście od ścisłego standardu cnót chrześcijańskich oraz coraz większe cofanie się ludzi do haniebnych praktyk pogaństwa.

Encyklika Humani Generis RedemptionemSancta Missa Youtube - Veritas