Sancta Missa – Msza Święta KatolickaMsza Święta - Sancta Missa - Msza Święta Katolicka | Liturgia musi pozostawać w zgodzie z wiarą katolicką, musi ją wyrażać, w przeciwnym razie zagrożona jest nieskazitelność religii przez Boga objawionej. Free songs
SanctaMissa.pl
Encyklika Mirae Caritatis

Papież Leon XIII – Encyklika “Mirae Caritatis”

Ta najdostojniejsza tajemnica jako ofiara, zawiera w sobie przeobfity zapas zbawienia przygotowany nie tylko dla poszczególnych osób, ale i dla wszystkich ludzi. Dlatego to Kościół zwykł ją gorliwie składać „za zbawienie całego świata”. (…) JEDYNIE bowiem mocą zasług i śmierci Chrystusa, mogą ludzie całkowicie zadośćuczynić wymaganiom Bożej sprawiedliwości oraz wyprosić pełnię przebaczenia Pańskiego.


Pius XII - Encyklika Mediator Dei

Papież Pius XII – Encyklika “Mediator Dei”

błądzą ci, którzy chcą ołtarzom przywrócić pierwotny kształt stołu; którzy chcą wykluczyć czarny kolor z szat kościelnych; którzy nie dopuszczają w kościele posągów i świętych obrazów; którzy wymagają, aby wizerunek Zbawiciela przybitego na krzyżu był tak wyrzeźbiony, iżby na Jego ciele nie było znać okrutnych mąk, które poniósł; którzy wreszcie ganią i odrzucają wszelką muzykę polifoniczną, choćby nawet przystosowaną do przepisów wydanych przez Stolicę Apostolską.


Powody, dla których katolik nie powinien uczęszczać na Nowotwór mszy

Nowotwór mszy został sfabrykowany w 1969 roku.

W oczywisty sposób jest posiłkiem (stół).

Skoncentrowany na człowieku (nieokreślona struktura zachęcająca do nadużyć). Na poły protestancki (brak czterech głównych przymiotów). Sklecony dla uzyskania aprobaty sześciu protestantów. Jałowy (puste seminaria i kościoły, olbrzymie błędy).

Msza Święta a Katolicka Wiara

Liturgia musi pozostawać w zgodzie z wiarą katolicką i musi ją wyrażać.

Nie jest tak, że wiara katolicka, którą posiadam, to jedna sprawa, a obrzęd mszy to druga sprawa. Katolikowi nie wolno więc uczestniczyć w Nowotworze mszy, ani nawet we Mszy w rycie katolickim “una cum Bergoglio”.

Lepiej umrzeć niż modlić się z heretykami i dorzucać szczypty kadzidła do religii antychrysta!


Motu Proprio Tra le sollecitudini - Pius X

Muzyka kościelna winna być świętą, tj. wykluczać wszystko, co jest światowe, i to nie tylko z istoty swojej, ale i ze sposobu wykonywania. (…) Właściwym językiem kościoła rzymskiego jest język łaciński. Nie wolno przeto, nigdy w czasie uroczystych obrzędów liturgicznych, śpiewać w języku ludowym, (…) chór kościelny sprawuje prawdziwy urząd liturgiczny, że przeto niewiasty w skład tego chóru wchodzić nie mogą.

Motu Proprio “Tra le sollecitudini” Piusa X


Przysięga antymodernistyczna

Przysięga antymodernistyczna

Przyjmuję niezachwianie, tak w ogólności, jak w każdym szczególe, to wszystko, co określił, orzekł i oświadczył nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła. (…) Szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam od Apostołów przez prawowiernych Ojców, w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów …