Free songs
SanctaMissa.pl

Ordinarium Missae

Ordinarium Missae


Ad Aspersionem Aquae benedictae (przy kropieniu wodą święconą)


Credo


Missa I (Lux et Origo) – Tempore Pachali (w okresie Wielkanocnym)


Missa II (Kyrie fons bonitatis) – In Festis Solemnibus 1. (w święta 1. klasy)


Missa III (Kyrie Deus sempiterne) – In Festis Solemnibus 2. (w święta 1. klasy)


Missa IV (Cunctipotens Genitor Deus) – In Festis Duplicibus 1. (w święta 2. klasy)


Missa V (Kyrie magnae Deus potentiae) – In Festis Duplicibus 2. (w święta 2. klasy)


Missa VI (Kyrie Rex Genitor) – In Festis Duplicibus 3. (w święta 2. klasy)


Missa VII (Kyrie Rex splendens) – In Festis Duplicibus 4. (w święta 2. klasy)


Missa VIII (De Angelis) – In Festis Duplicibus 5. (w święta 2. klasy)


Missa IX (Cum jubilo) – In Festis Beatae Mariae Virginis 1. (w święta Najświętszej Maryji Panny 1. klasy)


Missa X (Alme Pater) – In Festis Beatae Mariae Virginis 2. (w pozostałe święta Najświętszej Maryji Panny)


Missa XI (Orbis factor) – In Dominicis infra annum (w niedziele 2. klasy w ciągu roku)


Missa XII (Pater cuncta) – In Festis Semiduplicibus 1. (w święta 3. klasy)


Missa XIII (Stelliferi Conditor orbis) – In Festis Semiduplicibus 2. (w święta 3. klasy)


Missa XIV (Jesu Redemptor) – Infra Octavas quae non sunt in B. Maria Virgine (w czasie oktaw, które nie są o Najświętszej Maryji Pannie)


Missa XV (Dominator Deus) – In Festis Simplicibus, In commemorationibus et in festis temporis natalicii (we wspomnienia)


Missa XVI – In Feriis per annum (we ferie w ciągu roku)


Missa XVII – In Dominicis Adventus et Quadragesimae (w niedziele Adwentu i Wielkiego Postu)


Missa XVIII (Deus Genitor alme) – In Feriis adventus et Quadragesimae, In Vigiliis, Feriis quatuor Temporum et in Missa Rogationum (we ferie Adwentu i Wielkiego Postu, wigilie, Suche Dni i wotywy)


Missa pro defunctis (Msza za zmarłych)