Free songs
SanctaMissa.pl

Święty Benedykt

Św. Benedykt z Nursji

Św. Benedykt z Nursji (480-547)

Święty Benedykt urodził się ok. 480 r. w Nursji, położonej na północ od Rzymu.

Studiował w Rzymie, ale niespokojne i rozwiązłe życie młodzieży skłoniło go do schronienia się na pustkowiu. Mając 20 lat został pustelnikiem w Subiaco (80 km na północny wschód od Rzymu), gdzie najpierw pod opieką starszego mnicha, a potem samodzielnie prowadził życie pustelnicze.

Odnaleziony po trzech latach, na prośbę pobliskiej wspólnoty mnichów, został przełożonym ich monasteru. Jednak surowość jego wymagań nie odpowiadała wielu z braci. Wobec nieporozumień przeniósł się z grupą najbliższych uczniów na południe.

W roku 529 założył klasztor na Monte Cassino.

To za murami Monte Cassino żył w klasztorze, który budował własnymi rękoma, wśród uczniów, których sam wybrał, nauczał, oblekał w szaty zakonne, z którymi pracował i modlił się. Jego życie było proste, zwyczajne, przepełnione miłością i ofiarnością, zakorzenione w Bogu dzięki głębokiej i żarliwej modlitwie. Tak też stał się wzorem dla ludzi szukających prawdy, pokoju i nadziei mogącej przezwyciężyć wszelkie przeciwności.

Swój zgon przewidział zawczasu.

Zmarł w założonej przez siebie wspólnocie. Przed śmiercią przyjął Eucharystię i oddał duszę Bogu na stojąco, podtrzymywany przez uczniów.

Nie wiadomo, czy miał święcenia kapłańskie. Niewątpliwie miał jednak dar przepowiadania przyszłości, czynienia cudów oraz uzdrawiania modlitwami.