Free songs
SanctaMissa.pl

Przygotowanie do śmierci Św. Alfonsa Marii de Liguori

Św. Alfons Maria de Liguori (1696-1787)

Po przyjęciu w 1726 roku święceń kapłańskich, pracował w Neapolu i okolicach wśród ludzi ubogich i prostych, do których inni kapłani nie docierali.

Z myślą o nich założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści), któremu powierzył misję głoszenia Ewangelii najbardziej opuszczonym. W 1762 roku został biskupem diecezji Sant’Agata dei Goti. Kierowany duszpasterskim pragnieniem dopomożenia bliźnim w osiągnięciu zbawienia, z pasją przekonywał, że człowiek nawet w ostatniej chwili może się jeszcze nawrócić, choć nie jest to łatwe i wymaga spełnienia określonych warunków.

Papież Pius IX ogłosił go doktorem Kościoła, a papież Pius XII patronem spowiedników i moralistów.


Sancta Missa Youtube - Lectio