Free songs
SanctaMissa.pl

Papież Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli aka Pius XII

Papież Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli aka Pius XII

Papież Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli aka Pius XII

(2.03.1939 – 9.10.1958)


Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli został wybrany na papieża 2 marca 1939 roku, w swoje 63 urodziny.

Pius XII podczas swojego ponad 19 i pół letniego pontyfikatu wykonał olbrzymią pracę dla Chrystusa.

Napisał 41 encyklik

A więc więcej niż napisali przez 50 lat razem wszyscy jego poprzednicy. Poruszał w nich takie tematy jak: Mistyczne Ciało Chrystusa, Święta Liturgia, muzyka kościelna i Niepokalane Dziewictwo Najświętszej Maryji Panny.

Wygłosił niemal tysiąc przemówień poruszających niemal każdy temat, począwszy od fizyki jądrowej, poprzez medycynę, a skończywszy na zagadnieniach współczesnych podróży.

Jako pierwszy Nauczyciel Chrześcijaństwa, Wikariusz Chrystusa używał swego stanowiska i urzędu do objaśniania z katolickiego punktu widzenia najprzeróżniejszych aspektów życia. Wymagało to zapoznania się z wieloma książkami. Mawiano, że codziennie czyta jedną lub dwie książki, a ponadto biegle włada sześcioma lub siedmioma językami.

Podczas wojny niestrudzenie podejmował działania wstawiając się za jeńcami wojennymi i za ludźmi zamieszkującymi tereny okupowane lub objęte działaniami wojennymi. Pod koniec wojny wydał encyklikę, w której zwracał się do narodów o przyjście z pomocą osieroconym dzieciom.


Odznaczał się nadzwyczajnym nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny.

W 1942 roku dokonał poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi i wspierał rozpowszechnianie orędzia fatimskiego. W 1950 roku – który był Rokiem Świętym, uroczyście ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Matki Bożej, a rok 1954 ogłosił rokiem maryjnym.


Papież Pius XII zdawał sobie sprawę z tragicznej sytuacji Kościoła Katolickiego.

Wiedział, że drążył go od wewnątrz straszliwy rak, gdyż wielu kapłanów i biskupów było skażonych modernizmem i że to nieuchronnie poprowadzi ich do odstępstwa od katolickiej wiary.

Na krótko przed śmiercią zwierzył się kardynałowi:

„Po mnie nadejdzie potop.”


Encyklika Mediator Dei

Encyklika „Mediator Dei” – O liturgii

Liturgia święta stanowi część publiczną, którą Zbawiciel nasz, Głowa Kościoła, żywi dla Ojca Niebieskiego, którą społeczność wiernych oddaje Założycielowi swojemu, a przezeń Ojcu Przedwiecznemu. Krótko mówiąc liturgia obejmuje całkowity kult publiczny Ciała Mistycznego Jezusa Chrystusa, a więc Jego Głowy i członków.

błądzą ci, którzy chcą ołtarzom przywrócić pierwotny kształt stołu; którzy chcą wykluczyć czarny kolor z szat kościelnych; którzy nie dopuszczają w kościele posągów i świętych obrazów; którzy wymagają, aby wizerunek Zbawiciela przybitego na krzyżu był tak wyrzeźbiony, iżby na Jego ciele nie było znać okrutnych mąk, które poniósł; którzy wreszcie ganią i odrzucają wszelką muzykę polifoniczną, choćby nawet przystosowaną do przepisów wydanych przez Stolicę Apostolską.


Encyklika Ad Caeli Reginam

Encyklika „Ad Caeli Reginam” – O Królewskiej godności Najświętszej Maryi Panny

Święta liturgia, która jest jakby żywym zwierciadłem nauki, przekazanej przez przodków i przyjętej przez wiernych, poprzez wszystkie wieki, czy to na Wschodzie, czy na Zachodzie, opiewa chwałę Niebieskiej Królowej i zawsze Ją śpiewać będzie.

Ze Wschodu rozlega się gorące wezwanie: „O Bogarodzico, dziś wzięta do nieba na skrzydłach Cherubów, Tobie służą dziś Serafini i wszystkie Zastępy wojska niebieskiego przed Tobą upadają” (Hymn Matutinum w święto Wniebowzięcia).


Encyklika Sacra Virginitas

Encyklika „Sacra Virginitas” – O świętym dziewictwie

W dzisiejszych czasach nie brak takich, którzy w tej sprawie odchylając się od słusznych zasad do tego stopnia wynoszą małżeństwo, że stawiają je właściwie wyżej od dziewictwa, i dlatego gardzą czystością poświęconą Bogu i celibatem kościelnym. Świadomość więc obowiązku apostolskiego szczególnie żąda od Nas ogłoszenia nauki o boskim darze czystości, aby obronić prawdą katolicką przed powyższymi błędami.

(…) sam fakt oddania Chrystusowi w ofierze swego dziewictwa dowodzi takiej wiary w Królestwo Niebieskie i świadczy o takiej miłości dla Boskiego Zbawiciela, jakie zasługują na obfite owoce świętości.


Encyklika Doctor Mellifluus

Encyklika „Doctor Mellifluus” – O Świętym Bernardzie z Clairvaux

Doctor Mellifluus, „ostatni z Ojców, lecz pierwszym z pewnością równy” wyróżniał się takimi walorami umysłu i ducha, które Bóg ubogacił jeszcze darami niebieskimi, że przez swoją świętość, mądrość i wyjątkową roztropność rady w prowadzeniu spraw zdawał się wprost jakby panować nad zmiennymi i bardzo często burzliwymi kolejami swojej epoki.

Wypada, Czcigodni Bracia, dla wspólnego pożytku przytoczyć z jego dzieł kilka najpiękniejszych wypowiedzi, odnoszących się właśnie do zagadnień mistyki …
Sancta Missa Youtube - Veritas