Free songs
SanctaMissa.pl

Tempus post Pentecosten (Okres w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego)

Tempus post Pentecosten (Okres w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego)


In festo Sanctissimi Trinitatis (w święto Trójcy Przenajświętszej)


Dominica I post Pentecosten (I Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Feria quinta infra Octavam Sanctissimae Trinitatis in Festo Sanctissimi Corporis Christi (czwartek w czasie oktawy Trójcy Przenajświętszej w święto Bożego Ciała)


Dominica II post Pentecosten infra Octavam Sanctissimi Corporis Christi (II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego w czasie oktawy Bożego Ciała)


Dominica III post Pentecosten (III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica IV post Pentecosten (IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica V post Pentecosten (V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica VI post Pentecosten (VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica VII post Pentecosten (VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica VIII post Pentecosten (VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica IX post Pentecosten (IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica X post Pentecosten (X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica XI post Pentecosten (XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica XII post Pentecosten (XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica XIII post Pentecosten (XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica XIV post Pentecosten (XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica XV post Pentecosten (XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica XVI post Pentecosten (XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica XVII post Pentecosten (XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Feria IV Quatuor Temporum Septembris (Środa suchych dni wrześniowych)


Feria VI Quatuor Temporum Septembris (Piątek suchych dni wrześniowych)


Sabbato Quatuor Temporum Septembris (Sobota suchych dni wrześniowych)


Dominica XVIII post Pentecosten (XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica XIX post Pentecosten (XIX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica XX post Pentecosten (XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica XXI post Pentecosten (XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica XXII post Pentecosten (XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Dominica XXIII post Pentecosten (XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)