Free songs
SanctaMissa.pl

Dominica II post Pentecosten infra Octavam Sanctissimi Corporis Christi (II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego w czasie oktawy Bożego Ciała)

Dominica II post Pentecosten infra Octavam Sanctissimi Corporis Christi
(II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego w czasie oktawy Bożego Ciała)


Introitus (Factus est Dominus)

Dominica II post Pentecosten - Introitus (Factus est Dominus)

Graduale (Ad Dominum)

Dominica II post Pentecosten - Graduale (Ad Dominum)

Alleluia (Domine Deus meus)

Dominica II post Pentecosten - Alleluia (Domine Deus meus)

Offertorium (Domine convertere)

Dominica II post Pentecosten - Offertorium (Domine convertere)

Communio (Cantabo Domino)

Dominica II post Pentecosten - Communio (Cantabo Domino)

Dominica II post Pentecosten infra Octavam Sanctissimi Corporis Christi (II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego w czasie oktawy Bożego Ciała)
Dominica II post Pentecosten infra Octavam Sanctissimi Corporis Christi (II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego w czasie oktawy Bożego Ciała)