Free songs
SanctaMissa.pl

Dominica XXIII post Pentecosten (XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)

Dominica XXIII post Pentecosten
(XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)


Introitus (Dicit Dominus)

Dominica XXIII post Pentecosten - Introitus (Dicit Dominus)

Graduale (Liberasti nos)

Dominica XXIII post Pentecosten - Graduale (Liberasti nos)

Alleluia (De profundis)

Dominica XXIII post Pentecosten - Alleluia (De profundis)

Offertorium (De profundis)

Dominica XXIII post Pentecosten - Offertorium (De profundis)

Communio (Amen dico vobis)

Dominica XXIII post Pentecosten - Communio (Amen dico vobis)

Dominica XXIII post Pentecosten (XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)
Dominica XXIII post Pentecosten (XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)