Free songs
SanctaMissa.pl

Masońskie obrazki pseudokatolickie

Coraz bardziej rozpowszechnione są na świecie masońskie obrazki pseudokatolickie drukowane „na potęgę” przez sektę Vaticanum II.


Jednym typem tej masońsko-szatańskiej trucizny są obrazki, które próbują heretykom przypisać świętość.

Przykładem tu mogą być obrazki z podobiznami heretyków antypapieży: Jana XXIII i Jana Pawła II, czy heretyczki „matki” Teresy z Kalkuty (która modliła się do Buddy) oraz innych heretyków wyniesionych do „godności” „świętych” i „błogosławionych” przez antykościół Vaticanum II.

Antypapieże Jan XXIII i Jan Paweł II - pseudobłogosławieni heretycy

Jednak oprócz tego są obrazki, które próbują przypisać świętym Kościoła Katolickiego, albo co gorsza samemu Panu Jezusowi i Najświętszej Maryji Pannie, masońsko-szatańskie przymioty, jakoby popierali oni masonerię lub nawet byli jej członkami.


Matka Boża Pani Myślenicka - masoński obraz
Matka Boża Pani Myślenicka - masoński obraz
Matka Boża - masoński obraz
Matka Boża - masoński obraz
Pan Jezus - masoński obraz
Pan Jezus - masoński obraz
Św Stanisław Kostka - masoński obraz
Św Stanisław Kostka - masoński obraz

Niedopuszczalne jest by Katolicy uznawali albo co gorsza rozpowszechniali takie lub podobne masońskie obrazki pseudokatolickie. A celowe ich propagowanie jest równoznaczne z propagowaniem herezji, co podlega ekskomunice.