Free songs
SanctaMissa.pl

Medalik św. Benedykta – prawdziwy i fałszywy

Medalik św. Benedykta


Moc znaku Krzyża Świętego jest tak wielka i straszna dla szatana, że stanowi niedostępną dla niego tarczę, za którą schronieni możemy się czuć całkiem bezpieczni. Aprobata Kościoła Katolickiego wydana w Rzymie w roku 1857, jest dowodem na to, że używając tego medalika i modląc się za pośrednictwem świętego Benedykta można uprosić u Boga wiele łask.


Medalik św. Benedykta jest skuteczny w następujących przypadkach:

• niweczy zabobony i czartowskie wpływy
• oddala czarowników, uzdrawia zwierzęta tknięte zarazą
• broni człowieka przed czartem
• nawraca grzeszników, często na łożu śmierci
• niweczy siłę trucizny, oddala zarazę
• przywraca zdrowie, szczególnie cierpiącym na kamienie żółciowe, bóle w boku, plucie krwią
• matkom zapewnia szczęśliwy poród
• chroni przed piorunami i nawałnicami
• chroni przed nieczystymi pokusami

Skuteczny sposób używania medalika św. Benedykta:

• medalik należy nosić na szyi przy sobie
• w razie epidemii, zaraźliwych chorób zawieszamy go na ścianach lub drzwiach domu
• przy budowie domów, kościołów itp. medalik wmurowuje się w fundamenty
• przeciw robactwu na polach, w ogrodach, sadach: medalik zakopuje się w ziemi
• w domostwach gdzie jest studnia, umieszcza się poświęcony medalik w studni
• wrzuca się go do wody, woda pita daje zdrowie ludziom i zwierzętom, oraz pomaga w innych chorobach
• w przypadkach niedomagań trawienia, wątroby, żołądka, braku apetytu, wypić szklankę wody nieprzegotowanej, zanurzając uprzednio medalik do wody na kilka chwil wypowiadając z żywą wiarą następującą modlitwę:

Święty Ojcze Benedykcie, mocny cudotwórco i miłosierny opiekunie potrzebujących, błagamy Cię pokornie, wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę … (tu wymienić łaskę, o która prosimy), na której nam bardzo zależy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Jeśli ktoś zapomniałby formuły w jakimś momencie, to ma dwie możliwości zabezpieczenia się:
• wypowiedzieć „Vade retro satana!” (tzn. „Idź precz szatanie!”) i zrobić znak Krzyża Świętego
• wypowiedzieć „Święty Benedykcie broń mnie!” i zrobić znak Krzyża Świętego


Jedyny prawdziwy katolicki medalik św. Benedykta z 1664 roku


Medalik św. Benedykta prawdziwy (awers)


Strona górna medalika św. Benedykta (awers):

• przedstawia Św. Benedykta, założyciela Benedyktynów trzymającego w prawej ręce Krzyż, a w lewej księgę Świętej Reguły
po lewej stronie Świętego leży infuła opata zakonu benedyktynów, odpowiednik biskupiej mitry
po prawej stronie kruk ze złożonymi skrzydłami, pokornie niosący w dziobie chleb
• naokoło postaci Świętego widnieje napis: Crux Sancti Patris Benedict (Krzyż Świętego Ojca Benedykta).

Medalik św. Benedykta prawdziwy (rewers)


Strona dolna medalika św. Benedykta (rewers):

na samej górze widnieją litery IHS, które oznaczają: Iesus Hristus Salvator (Jezus Chrystus Zbawiciel)
na środku oryginalny Krzyż Świętego Benedykta (bez żadnych dziwactw)
na czterech polach wyznaczonych przez ramiona Krzyża znajdują się litery: CSPB, które oznaczają: Crux Sancti Patris Benedicti (Krzyż Świętego Ojca Benedykta)
na belce pionowej Krzyża, od góry do dołu: CSSML, które oznaczają Crux Sacra Sit Mihi Lux (Krzyż Święty niech mi będzie światłem)
na belce poprzecznej Krzyża: NDSMD, które oznaczają Non Draco Sit Mihi Dux (Niech diabeł/smok nie będzie mi przewodnikiem)
na obrzeżu medalika znajduje się napis; litery na prawo: VRSNSMV-SMQLIVB, co oznacza: Vade retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas (Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności, złe jest to co podsuwasz, sam pij truciznę)


Przykład fałszywego medalika stworzonego przez wrogów Kościoła Katolickiego


Medalik św. Benedykta fałszywy (awers)


Strona górna medalika (awers):

św. Benedykta umieszczono na tle ołtarza masońskiego ! (charakterystyczne dwie kolumny)
• zmieniono napis główny na: Eius in obitu nostro praesentia muniamur (Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci), usuwając imię św. Benedykta w cień, dalsze tło medalika (może to nie on ma nas bronić?);
po lewej stronie przedstawiony jest pęknięty kielich, z którego wypełza wąż, umieszczony tam pod pretekstem wydarzenia rozpoznania przez Św. Benedykta trucizny podanej mu przez wrogów w Vicovaro (wąż jako symbol szatana (może to jego obecność ma nas „chronić w chwili śmierci ?!”); wąż na medaliku katolickim powinien mieć tylko jedno miejsce: pod stopą Maryji ze zgniecionym łbem)
po prawej stronie ptak ma rozłożone skrzydła i „kroczy obok chleba”; to już nie „pokorny” kruk, tylko masoński symbol feniksa, który w pysze kroczy obok Ciała Pańskiego

Medalik św. Benedykta fałszywy (rewers)


Strona dolna medalika (rewers):

IHS zastąpiono słowem PAX, co oznacza pokój; z medalika więc wyrzucono Samego Jezusa Chrystusa w imię pokoju (ale z kim? chyba z szatanem)
zmieniono charakter Krzyża na okultystyczny: podcięcie krzyża u jego podstawy (podgryzająca larwa), wcięcia na końcach oznaczają kruchość drewna, z którego jest wykonany
litery CSPB zamknięte w koła stają się odrębne i już nie tworzą zdania
inne obwiane tajemnicą znaki na końcach krzyża oraz obok słowa PAX


W przeszłości zawsze wszystkie symbole wprowadzane na medalikach katolickich miały swoje katolickie uzasadnienie.

Natomiast autorzy tego nowego medalika nie tłumaczą w ogóle nowo wprowadzonych symboli ani motywów dokonanych zmian. Jedyna wypowiedź to, że jest to medalik, który „łączy stare z nowym i jest artystycznym programem”.

Wytłumaczenie tego jest jedno i nasuwa się samo: Wróg Kościoła Katolickiego zmieniając ten cudowny medalik, chce pozbawić katolików jednej z największych ochron przed szatanem i jego zasadzkami.


W związku z tym, że ostatnimi czasy nawet sami członkowie Antykościoła Vaticanum II, posiadają wiele obaw i wyrzutów sumienia, co do fałszywych medalików św. Benedykta, sekta Vaticanum II pod przewodnictwem Bergoglio posługując się „zakonnikami” uzurpującymi sobie miano „Benedyktynów”, bije coraz to nowsze wzory medalika, które ciągle w mniejszym lub większym stopniu różnią się od świętego oryginału.

Domeną Antykościoła Vaticanum II jest mieszanie Jedynej Świętej Prawdy z szatańskim fałszem tak, by metodą prób i kompromisów zniszczyć wszystko co święte.

Na przykładzie samego medalika można zobaczyć z jak wielką zaciekłością i nienawiścią działa antychryst i ci co mu służą, który robi wszystko byleby tylko odsunąć ludzi od wszelkich źródeł łask. I tak jak odsunął prawie cały świat od Jedynej Prawdziwej Katolickiej Mszy Świętej, tak i chce ich odsunąć także od innych źródeł łask, które mogłyby pomóc ludziom w osiągnięciu zbawienia.
Sancta Missa Youtube - Veritas