Free songs
SanctaMissa.pl

Pigułka Apologetyki

Pigułka Apologetyki


Odpowiedzi na popularne ataki, którymi posługują się ateiści w walce z Katolicką Wiarą.


Zarzut: Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie byłby w stanie podnieść?

Jest to pytanie atakujące wszechmoc Boga, gdyż według ludzkiego rozumowania, albo Bóg nie może stworzyć takiego kamienia albo jeśli go stworzy, to automatycznie nie będzie mógł go podnieść. W obu przypadkach więc przestanie On niby być wszechmocny.

Przedmiotem tego pytania jest “kamień, którego Bóg nie byłby w stanie podnieść”. Jest to termin wewnętrznie sprzeczny, który nie ma prawa bytu w rzeczywistości, wymyślony przez grę słów pysznego człowieka. Nie było, nie ma i nigdy nie będzie czegoś takiego, gdyż każdy kamień ze swej natury może być podniesiony przez Wszechmocnego Boga. Analogicznie można by zarzucić Bogu, że nie może stworzyć “suchej wody”, czy “kwadratowego koła”.

Podsumowując człowiek zadający takie pytanie, pluje tak naprawdę Bogu w twarz wykrzykując: “Jak jesteś taki Wszechmocny, to stwórz coś, co nie może istnieć!”.


Zarzut: Jezus był w piekle, bo w Credo mówi się: “zstąpił do piekieł”.

Pan Jezus nie mógł pójść do piekła, gdyż piekło jest miejscem dla dusz, które odrzuciły Boga i Jego przykazania, a On jest Synem Bożym.

Przed śmiercią na krzyżu i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, dusze zmarłych nie szły po śmierci ani do nieba ani do piekła, ale do otchłani. Otchłań, była miejscem neutralnym, w którym przebywały zarówno dusze sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych.

Po śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, odbył się sąd nad światem. Zbawiciel zstąpił do otchłani, aby zabrać stamtąd dusze sprawiedliwych, które oczekiwały Jego przyjścia, do nieba. Pozostałe dusze, które Go odrzuciły, zostały wtrącone do piekła.

Od tej pory istnieje niebo i piekło. Niebo jest miejscem przebywania dusz, które zostały całkowicie oczyszczone z grzechu i na zawsze już cieszą się szczęściem wiecznym. Piekło jest miejscem przebywania dusz, które na zawsze straciły Boga i są potępione na wieki. Na sądzie ostatecznym, gdy nastąpi ciał zmartwychwstanie, wszystkie dusze otrzymają swoje ciała. Dusze w niebie – ciała uwielbione na wzór ciała Jezusa Zmartwychwstałego, a dusze potępione – ciała przeznaczone na męki w ogniu wiecznym.

W oryginalnym języku hebrajskim istniało wyraźne rozróżnienie słowne pomiędzy “piekłem” (“gehenna”), a “otchłanią” (“szeol”). Polskie tłumaczenie “zstąpił do piekieł” zostało jednak przetłumaczone z języka greckiego, w którym to zarówno “piekło”, jak i “otchłań” są określane słowem “inferos” i tak też bez rozróżnienia oba te słowa zostały przetłumaczone na język polski jako “piekło”, lub “piekła”.


Zarzut: Bóg, jeśli istnieje, jest zły, bo na świecie jest tyle zła i do tego skazuje ludzi na piekło.

Bóg, który stworzył takie stworzenia jak anioły i ludzie, chciał by były one zdolne do miłości, gdyż On sam jest Miłością i ukochał swoje stworzenia. Niezbędnym warunkiem tego, by stworzenie było zdolne do prawdziwej miłości, jest to, by zostało obdarzone wolną wolą. Bez wolnej woli anioł, czy człowiek, mógłby być tylko zmuszany do wielbienia Boga i nie byłaby to wtedy miłość, lecz niewola, a Bóg nie byłby kochającym Stwórcą, ale tyranem.

Wolna wola jednak niesie za sobą straszne konsekwencje, gdyż stworzenie w swojej wolnej woli może odwrócić się od Boga Stwórcy i raz na zawsze powiedzieć mu “nie”. W przypadku aniołów próba wolnej woli odbyła się w czasie, gdy Lucyfer ze swoimi poplecznikami odwrócił się od swojego Stwórcy i sam zapragnął być bogiem. Mocą Bożą został strącony przez wierne Bogu wojska anielskie św. Michała Archanioła z nieba na ziemię, gdzie przy pomocy złych ludzi, którzy obrali jego drogę, kontynuuje swoje złe dzieła przeciwne Woli Bożej. Zło na świecie nie pochodzi więc od Boga, ale od człowieka kuszonego przez szatana i złe duchy.

Piekło natomiast jest rezultatem odwrócenia się stworzenia od swojego Stwórcy. Przenajświętszy Bóg nie może bowiem mieć nic wspólnego ze złem, dlatego konieczne jest w wieczności oddzielenie stworzeń kochających Boga i wypełniających Jego przykazania od stworzeń, które Go odrzuciły wybierając zło.


Zarzut: Jezus Chrystus sam był Żydem, więc jak Żydzi mają nie być zbawieni.

Jezus Chrystus jest Żydem z pochodzenia. Pochodzenie jednak nie jest wyznacznikiem tego, czy człowiek jest dobrej, czy złej woli. Jak w każdym narodzie są ludzie i tacy i tacy. Skąd się wzięło określenie Żydzi na ludzi złej woli, przeciwników Boga i Jego planów zbawienia ludzkości ?

Przed przyjściem Chrystusa Żydzi byli narodem wybranym przez Boga (Israel, od której to nazwy wzięła się potem nazwa Państwa). Ktoś mógłby mieć wątpliwości, dlaczego Bóg, który kocha wszystkich ludzi, jakiś naród obdarzył specjalnym przywilejem. Odpowiedź jest jasna. W którymś narodzie Bóg musiał przyjąć wcielenie, więc wybrał naród którego wierzenia były najbliższe prawdzie. Przywilej ten jednak niósł ze sobą większe wymagania względem ówczesnych Żydów, którym zresztą większość z nich nie sprostała. Na wskutek swojej pychy, poczucia wyższości oraz nadużywania Prawa Bożego do swoich złych i niecnych celów, odrzucili oni Zbawiciela i skazali go na śmierć.

Dziś określenie „Żydzi” używane w kontekście religijnym używane jest na wyznawców Judaizmu, nie koniecznie na obywateli Izraela i nie tylko na obywateli Izraela. Judaizm nie jest religią Starego Testamentu. Religia Starego Testamentu była przygotowaniem do Nowego Testamentu, a więc była zapowiedzią Jezusa Chrystusa, którego przyjęła niejako z pokłonem. Wszyscy Żydzi Starego Testamentu prawdziwej Wiary, uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i poszli za Nim, zostając chrześcijanami i to z nich powstał założony przez samego Jezusa Chrystusa Kościół Katolicki. Judaizm natomiast powstał z odrzucenia Jezusa Chrystusa i jest głównym narzędziem szatana do walki przeciwko Jedynemu Prawdziwemu Bogu objawionemu w Trójcy Świętej, gdyż bezpośrednio odrzuca bóstwo Syna Bożego.