Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 111

Psalm 111Psalmus 111

Beátus vir, qui timet Dóminum: * in mandátis eius volet nimis.
Potens in terra erit semen eius: * generátio rectórum benedicétur.
Glória, et divítiae in domo eius: * et iustítia eius manet in sáeculum sáeculi.
Exórtum est in ténebris lumen rectis: * miséricors, et miserátor, et iustus.
Iucúndus homo qui miserétur et cómmodat, dispónet sermónes suos in iudício: * quia in aetérnum non commovébitur.
In memória aetérna erit iustus: * ab auditióne mala non timébit.
Parátum cor eius speráre in Dómino, confirmátum est cor eius: * non commovébitur donec despíciat inimícos suos.
Dispérsit, dedit paupéribus: iustítia eius manet in sáeculum sáeculi, * cornu eius exaltábitur in glória.
Peccátor vidébit, et irascétur, déntibus suis fremet et tabéscet: * desidérium peccatórum períbit.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 111

Błogosławiony mąż, który się boi Pana: * w przykazaniu jego będzie się kochał wielce.
Możne na ziemi będzie nasienie jego: * naród prawych będzie błogosławiony.
Sława i bogactwa w domu jego: * a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.
Weszła w ciemnościach światłość prawym: * miłościwy, miłosierny i sprawiedliwy.
Rozkoszny człowiek, który się zlituje i pożycza, będzie miarkował mowy swe z rozsądkiem: * bo na wieki nie będzie poruszon.
W wiecznej pamiątce będzie sprawiedliwy: * nie będzie się bał posłuchu złego.
Gotowe serce jego nadzieję mieć w Panu, umocnione jest serce jego: * nie poruszy się, aż wzgardzi nieprzyjacioły swymi.
Rozproszył, dał ubogim: sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków, * róg jego wywyższy się w chwale.
Grzesznik ujrzy i będzie się gniewał, będzie zgrzytał zęboma swemi, a będzie schnął: * żądza niezbożnych zaginie.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 111 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms