Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 85

Psalm 85Psalmus 85

Inclína, Dómine, aurem tuam, et exáudi me: * quóniam inops, et pauper sum ego.
Custódi ánimam meam, quóniam sanctus sum: * salvum fac servum tuum, Deus meus, sperántem in te.
Miserére mei, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die: * laetífica ánimam servi tui, quóniam ad te, Dómine, ánimam meam levávi.
Quóniam tu, Dómine, suávis, et mitis: * et multae misericórdiae ómnibus invocántibus te.
Áuribus pércipe, Dómine, oratiónem meam: * et inténde voci deprecatiónis meae.
In die tribulatiónis meae clamávi ad te: * quia exaudísti me.
Non est símilis tui in diis, Dómine: * et non est secúndum ópera tua.
Omnes gentes quascúmque fecísti, vénient, et adorábunt coram te, Dómine: * et glorificábunt nomen tuum.
Quóniam magnus es tu, et fáciens mirabília: * tu es Deus solus.
Deduc me, Dómine, in via tua, et ingrédiar in veritáte tua: * laetétur cor meum ut tímeat nomen tuum.
Confitébor tibi, Dómine, Deus meus, in toto corde meo, * et glorificábo nomen tuum in aetérnum:
Quia misericórdia tua magna est super me: * et eruísti ánimam meam ex inférno inferióri.
Deus, iníqui insurrexérunt super me, et synagóga poténtium quaesiérunt ánimam meam: * et non proposuérunt te in conspéctu suo.
Et tu, Dómine, Deus miserátor et miséricors, * pátiens, et multae misericórdiae, et verax,
Réspice in me, et miserére mei, * da impérium tuum púero tuo: et salvum fac fílium ancíllae tuae.
Fac mecum signum in bonum, ut vídeant qui odérunt me, et confundántur: * quóniam tu, Dómine, adjuvísti me, et consolátus es me.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 85

Nakłoń, Panie, ucha twego, a wysłuchaj mię: * bomci ja jest nędzny i ubogi.
Strzeż dusze mojej, bom święty jest: * zbaw sługę twego, Boże mój, nadzieję mającego w tobie.
Zmiłuj się nademną, Panie, bom do ciebie wołał cały dzień: * rozwesel duszę sługi twego, bom ku tobie, Panie, podniósł duszę moją.
Albowiemeś ty, Panie, słodki i cichy: * i wielce miłosierny ku wszystkim, którzy cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją: * a przypilnuj głosu prośby mojej.
W dzień ucisku mego wołałem do ciebie: * boś wysłuchał mię.
Niemasz tobie podobnego między bogi, Panie: * i niemasz według uczynków twoich.
Wszyscy narodowie, któreśkolwiek stworzył, przyjdą, a pokłonią się przed tobą, Panie: * i będą sławić imię twoje.
Albowiemeś ty wielki i czyniący cuda: * ty jesteś Bóg sam.
Prowadź mię, Panie, drogą twoją: a niechaj chodzę w prawdzie twojej: * niech się weseli serce moje, aby się bało imienia twego.
Wyznawać ci będę, Panie, Boże mój, ze wszystkiego serca mego, * a będę wysławiał imię twe na wieki.
Bo miłosierdzie twoje wielkie jest nademną: * i wyrwałeś duszę moją z niższego piekła.
Boże, nieprawi powstali na mię, a zgromadzenie mocarzów szukało dusze mojej: * i nie kładli ciebie przed oczyma swemi.
A ty, Panie, Bóg litościwy i miłościwy, * cierpliwy, i wielce miłosierny, i prawdziwy,
Wejrzyj na mię, a zmiłuj się nademną, * daj panowanie twoje słudze twemu: a zbaw syna służebnice twojej.
Uczyń zemną znak ku dobremu, aby ujrzeli ci, którzy mię nienawidzą, a byli zawstydzeni: * iżeś ty. Panie, ratował mię, i pocieszyłeś mię.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 85 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms