Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 60

Psalm 60Psalmus 60

Exáudi, Deus, deprecatiónem meam: * inténde oratióni meae.
A fínibus terrae ad te clamávi: * dum anxiarétur cor meum, in petra exaltásti me.
Deduxísti me, quia factus es spes mea: * turris fortitúdinis a fácie inimíci.
Inhabitábo in tabernáculo tuo in sáecula: * prótegar in velaménto alárum tuárum.
Quóniam tu, Deus meus, exaudísti oratiónem meam: * dedísti hereditátem timéntibus nomen tuum.
Dies super dies regis adícies: * annos ejus usque in diem generatiónis et generatiónis.
Pérmanet in aetérnum in conspéctu Dei: * misericórdiam et veritátem ejus quis requíret?
Sic psalmum dicam nómini tuo in sáeculum sáeculi: * ut reddam vota mea de die in diem.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 60

Wysłuchaj, Boże, prośbę moją: * słuchaj modlitwy mojej.
Od kończyn ziemie wołałem do ciebie: * gdy się frasowało serce moje, na skale wywyższyłeś mię.
Prowadziłeś mię, boś się stał nadzieją moją: * wieżą mocną od nieprzyjaciela.
Będę mieszkał w przybytku twoim na wieki: * zaszczycon będę pod zasłoną skrzydeł twoich.
Bo ty, Boże mój, wysłuchałeś modlitwę moję: * dałeś dziedzictwo bojącym się imienia twego.
Dni na dni królewskie przyczynisz: * lata jego aż do dnia narodu i narodu.
Mieszka na wieki przed oblicznością Bożą: * miłosierdzia i prawdy jego kto będzie szukał?
Tak będę Psalm śpiewał imieniowi twemu na wieki wieków: * abym oddał śluby moje ode dnia do dnia.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 60 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms