Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 130

Psalm 130Psalmus 130

Dómine, non est exaltátum cor meum: * ‡ neque eláti sunt óculi mei.
Neque ambulávi in magnis: * neque in mirabílibus super me.
Si non humíliter sentiébam: * sed exaltávi ánimam meam:
Sicut ablactátus est super matre sua, * ita retribútio in ánima mea.
Speret Israël in Dómino, * ex hoc nunc et usque in sáeculum.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 130

Panie, nie wyniosło się serce moje: * ‡ ani się wywyższyły oczy moje.
Anim chodził w rzeczach wielkich: * ani w dziwnych nad mię.
Jeźlim nie pokornie rozumiał: * alem wywyższał duszę moję:
Jako dzieciątko ostawione u matki swojej, * tak odpłata na duszy mojej.
Niechajże Izrael nadzieję ma w Panu, * odtąd aż na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 130 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms