Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 114

Psalm 114Psalmus 114

Diléxi, quóniam exáudiet Dóminus * vocem oratiónis meae.
Quia inclinávit aurem suam mihi: * et in diébus meis invocábo.
Circumdedérunt me dolóres mortis: * et perícula inférni invenérunt me.
Tribulatiónem et dolórem invéni: * et nomen Dómini invocávi.
O Dómine, líbera ánimam meam: * miséricors Dóminus, et justus, et Deus noster miserétur.
Custódiens párvulos Dóminus: * humiliátus sum, et liberávit me.
Convértere, ánima mea, in réquiem tuam: * quia Dóminus benefécit tibi.
Quia erípuit ánimam meam de morte: * óculos meos a lácrimis, pedes meos a lapsu.
Placébo Dómino * in regióne vivórum.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 114

Rozmiłowałem się, iż wysłucha Pan * głos modlitwy mojej.
Albowiem skłonił ucho swego ku mnie: * a we dni moje będę wzywał.
Ogarnęły mię boleści śmiertelne: * a niebezpieczeństwa piekielne potkały mię.
Nalazłem ucisk i boleść: * i wzywałem imienia Pańskiego.
Panie, wybaw duszę moję: * miłościwy Pan, i sprawiedliwy, a Bóg nasz jest litościwy.
Pan strzeże maluczkich: * uniżyłem się, a wybawił mię.
Nawróć się, duszo moja, do odpocznienia twego: * albowiem ci Pan dobrze uczynił.
Bo wyrwał duszę moję od śmierci: * oczy moje od płaczu, nogi moje od upadku.
Będę się podobał Panu * w krainie żywiących.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 114 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms