Free songs
SanctaMissa.pl

Dominica III post Epiphaniam (III Niedziela po Objawieniu Pańskim)

Dominica III post Epiphaniam
(III Niedziela po Objawieniu Pańskim)


Introitus (Adorate Deum)

Dominica III post Epiphaniam - Introitus (Adorate Deum)

Graduale (Timebunt gentes)

Dominica III post Epiphaniam - Graduale (Timebunt gentes)

Alleluia (Dominus regnavit)

Dominica III post Epiphaniam - Alleluia (Dominus regnavit)

Offertorium (Dextera Domini)

Dominica III post Epiphaniam - Offertorium (Dextera Domini)

Communio (Mirabantur omnes)

Dominica III post Epiphaniam - Communio (Mirabantur omnes)

Dominica III post Epiphaniam (III Niedziela po Objawieniu Pańskim)
Dominica III post Epiphaniam (III Niedziela po Objawieniu Pańskim)