Free songs
SanctaMissa.pl

Dominica II post Epiphaniam (II Niedziela po Objawieniu Pańskim)

Dominica II post Epiphaniam
(II Niedziela po Objawieniu Pańskim)


Introitus (Omnis terra)

Dominica II post Epiphaniam - Introitus (Omnis terra)

Graduale (Misit Dominus)

Dominica II post Epiphaniam - Graduale (Misit Dominus)

Alleluia (Laudate Deum)

Dominica II post Epiphaniam - Alleluia (Laudate Deum)

Offertorium (Iubilate Deo)

Dominica II post Epiphaniam - Offertorium (Iubilate Deo)

Communio (Dicit Dominus)

Dominica II post Epiphaniam - Communio (Dicit Dominus)

Dominica II post Epiphaniam (II Niedziela po Objawieniu Pańskim)
Dominica II post Epiphaniam (II Niedziela po Objawieniu Pańskim)