Free songs
SanctaMissa.pl

Dominica I in Quadragesima (I Niedziela Wielkiego Postu)

Dominica I in Quadragesima
(I Niedziela Wielkiego Postu)


Introitus (Invocabit me)

Dominica I in Quadragesima - Introitus (Invocabit me)

Graduale (Angelis suis)

Dominica I in Quadragesima - Graduale (Angelis suis)

Tractus (Qui habitat)

Dominica I in Quadragesima - Tractus (Qui habitat)

Offertorium (Scapulis suis)

Dominica I in Quadragesima - Offertorium (Scapulis suis)

Communio (Scapulis suis)

Dominica I in Quadragesima - Communio (Scapulis suis)

Dominica I in Quadragesima (I Niedziela Wielkiego Postu) - Communio (Scapulis suis)
Dominica I in Quadragesima (I Niedziela Wielkiego Postu) - Communio (Scapulis suis)