Free songs
SanctaMissa.pl

Sancti Joseph Sponsi Beatae Mariae Virginis (Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryji Panny)

Sancti Joseph Sponsi Beatae Mariae Virginis
(Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryji Panny)


Introitus (Iustus ut palma)

Sancti Joseph Sponsi Beatae Mariae Virginis - Introitus (Iustus ut palma)

Graduale (Domine praevenisti)

Sancti Joseph Sponsi Beatae Mariae Virginis - Graduale (Domine praevenisti)

Tractus (Beatus vir)

Sancti Joseph Sponsi Beatae Mariae Virginis - Tractus (Beatus vir)

Tempore Paschali omissis Graduali, dicitur (w Okresie Wielkanocnym pomija się Graduale i śpiewa się):

Alleluia (Amavit eum)

Sancti Joseph Sponsi Beatae Mariae Virginis - Alleluia (Amavit eum)

Tempore Paschali omissis Tractu, dicitur (w Okresie Wielkanocnym pomija się Tractus i śpiewa się):

Alleluia (Iustus germinabit)

Sancti Joseph Sponsi Beatae Mariae Virginis - Alleluia (Iustus germinabit)

Offertorium (Veritas mea)

Sancti Joseph Sponsi Beatae Mariae Virginis - Offertorium (Veritas mea)

Communio (Joseph fili David)

Sancti Joseph Sponsi Beatae Mariae Virginis - Communio (Joseph fili David)

Sancti Joseph Sponsi Beatae Mariae Virginis (Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryji Panny) - mp3
Sancti Joseph Sponsi Beatae Mariae Virginis (Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryji Panny) - jpg
Sancta Missa Youtube - Missa