Free songs
SanctaMissa.pl

In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis (Zwiastowanie Najświętszej Maryji Panny)

In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis
(Zwiastowanie Najświętszej Maryji Panny)


Introitus (Vultum tuum)

In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis - Introitus (Vultum tuum)

Graduale (Diffusa est)

In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis - Graduale (Diffusa est)

Tractus (Audi filia)

In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis - Tractus (Audi filia)

Tempore Paschali omissis Graduali, dicitur (w Okresie Wielkanocnym pomija się Graduale i śpiewa się):

Alleluia (Ave Maria)

In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis - Alleluia (Ave Maria)

Tempore Paschali omissis Tractu, dicitur (w Okresie Wielkanocnym pomija się Tractus i śpiewa się):

Alleluia (Virga Jesse)

In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis - Alleluia (Virga Jesse)

Offertorium (Ave Maria)

In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis - Offertorium (Ave Maria)

Communio (Ecce Virgo)

In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis - Communio (Ecce Virgo)

In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis (Zwiastowanie Najświętszej Maryji Panny) - mp3
In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis (Zwiastowanie Najświętszej Maryji Panny) - jpg
Sancta Missa Youtube - Missa