Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 90

Psalm 90Psalmus 90

Qui hábitat in adjutório Altíssimi, * in protectióne Dei caeli commorábitur.
Dicet Dómino: Suscéptor meus es tu, et refúgium meum: * Deus meus sperábo in eum.
Quóniam ipse liberávit me de láqueo venántium, * et a verbo áspero.
Scápulis suis obumbrábit tibi: * et sub pennis ejus sperábis.
Scuto circúmdabit te véritas ejus: * non timébis a timóre noctúrno,
A sagítta volánte in die, a negótio perambulánte in ténebris: * ab incúrsu, et daemónio meridiáno.
Cadent a látere tuo mille, et decem míllia a dextris tuis: * ad te autem non appropinquábit.
Verúmtamen óculis tuis considerábis: * et retributiónem peccatórum vidébis.
Quóniam tu es, Dómine, spes mea: * Altíssimum posuísti refúgium tuum.
Non accédet ad te malum: * et flagéllum non appropinquábit tabernáculo tuo.
Quóniam Ángelis suis mandávit de te: * ut custódiant te in ómnibus viis tuis.
In mánibus portábunt te: * ne forte offéndas ad lápidem pedem tuum.
Super áspidem, et basilíscum ambulábis: * et conculcábis leónem et dracónem.
Quóniam in me sperávit, liberábo eum: * prótegam eum, quóniam cognóvit nomen meum.
Clamábit ad me, et ego exáudiam eum: * cum ipso sum in tribulatióne: erípiam eum et glorificábo eum.
Longitúdine diérum replébo eum: * et osténdam illi salutáre meum.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 90

Kto mieszka w spomożeniu Najwyższego, * w obronie Boga niebieskiego będzie przebywał.
Rzecze Panu: Obrońca mój, i ucieczka moja jesteś ty: * Bóg mój, w nim będę miał nadzieję.
Albowiem on mię wyrwał z sidła łowiących, * i od przykrego słowa.
Plecami swemi okryje cię: * a pod skrzydłami jego nadzieję mieć będziesz.
Tarczą ogarnie cię prawda jego: * nie ulękniesz się od strachu nocnego.
Od strzały lecącej we dnie, od sprawy chodzącej w ciemności: * od najazdu i od czarta południowego.
Padnie po boku twoim tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawej stronie twojej: * a ku tobie się nie przybliży.
Zaiste oczyma twemi oglądasz: * a ujrzysz odpłatę grzeszników.
Albowiem ty, Panie, jesteś nadzieja moja: * postawiłeś Najwyższego ucieczką twoją.
Nie przystąpi do ciebie złe: * i nie przybliży się bicz do przybytku twego.
Albowiem Aniołom swoim rozkazał o tobie: * aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Na ręku będą cię nosić: * byś snadź nie obraził o kamień nogi twojej.
Po źmii i po bazyliszku chodzić będziesz: * i podepczesz lwa i smoka.
Iż we mnie nadzieję miał, wybawię go: * obronię go, że poznał imię moje.
Będzie wołał ku mnie, a ja go wysłucham: * z nim jestem w ucisku: wyrwę go i uwielbię go.
Długością dni napełnię go: * a okażę mu zbawienie moje.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 90 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms