Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 70

Psalm 70Psalmus 70

In te, Dómine, sperávi, non confúndar in aetérnum: * in justítia tua líbera me, et éripe me.
Inclína ad me aurem tuam, * et salva me.
Esto mihi in Deum protectórem, et in locum munítum: * ut salvum me fácias,
Quóniam firmaméntum meum, * et refúgium meum es tu.
Deus meus, éripe me de manu peccatóris, * et de manu contra legem agéntis et iníqui:
Quóniam tu es patiéntia mea, Dómine: * Dómine, spes mea a juventúte mea.
In te confirmátus sum ex útero: * de ventre matris meae tu es protéctor meus.
In te cantátio mea semper: * tamquam prodígium factus sum multis: et tu adjútor fortis.
Repleátur os meum laude, ut cantem glóriam tuam: * tota die magnitúdinem tuam.
Ne proícias me in témpore senectútis: * cum defécerit virtus mea, ne derelínquas me.
Quia dixérunt inimíci mei mihi: * et qui custodiébant ánimam meam, consílium fecérunt in unum.
Dicéntes: Deus derelíquit eum, persequímini, et comprehéndite eum: * quia non est qui erípiat.
Deus, ne elongéris a me: * Deus meus, in auxílium meum réspice.
Confundántur, et defíciant detrahéntes ánimae meae: * operiántur confusióne, et pudóre qui quáerunt mala mihi.
Ego autem semper sperábo: * et adíciam super omnem laudem tuam.
Os meum annuntiábit justítiam tuam: * tota die salutáre tuum.
Quóniam non cognóvi litteratúram, introíbo in poténtias Dómini: * Dómine, memorábor justítiae tuae solíus.
Deus, docuísti me a juventúte mea: * et usque nunc pronuntiábo mirabília tua.
Et usque in senéctam et sénium: * Deus, ne derelínquas me,
Donec annúntiem brácchium tuum * generatióni omni, quae ventúra est:
Poténtiam tuam, et justítiam tuam, Deus, usque in altíssima, quae fecísti magnália: * Deus, quis símilis tibi?
Quantas ostendísti mihi tribulatiónes multas et malas: et convérsus vivificásti me: * et de abýssis terrae íterum reduxísti me:
Multiplicásti magnificéntiam tuam: * et convérsus consolátus es me.
Nam et ego confitébor tibi in vasis psalmi veritátem tuam: * Deus, psallam tibi in cíthara, Sanctus Israël.
Exsultábunt lábia mea cum cantávero tibi: * et ánima mea, quam redemísti.
Sed et lingua mea tota die meditábitur justítiam tuam: * cum confúsi et revériti fúerint, qui quaerunt mala mihi.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 70

W tobiem, Panie, nadzieję miał, niech nie będę pohańbion na wieki: * w sprawiedliwości twojej wybaw mię, i wyrwij mię.
Nakłoń ku mnie ucha twego, * a zbaw mię.
Bądź mi Bogiem obrońcą, miejscem obronnem: * abyś mię zbawił,
Albowiem twierdza moja, * i ucieczka moja, jesteś ty.
Boże mój, wyrwij mię z ręki grzesznika, * i z ręki przeciw zakonowi czyniącego i niesprawiedliwego:
Albowiem ty jesteś cierpliwość moja, Panie: * Panie, nadziejo moja od młodości mojej.
Przez ciebiem jest umocniony skoro z żywota: * z żywota matki mojej tyś obrońcą moim.
Tobie śpiewanie moje zawżdy: * jako dziwowisko stałem się mnogim: a ty pomocnik mocny.
Niechaj będą napełnione usta moje chwałą, abych śpiewał sławę twoję: * cały dzień wielmożność twoję.
Nie odrzucaj mię czasu starości: * gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mię.
Albowiem mówili nieprzyjaciele moi przeciwko mnie: * a którzy strzegli na duszę moję, radę uczynili społem.
Mówiąc: Bóg go opuścił, gońcie, a poimajcie go: * boć niemasz, ktoby wyrwał.
Boże, nie oddalaj się odemnie: * Boże mój, pojrzyj ku pomocy mojej.
Niech będą zawstydzeni i niech ustaną uwłaczający duszy mojej: * niech będą okryci zelżywością i wstydem, którzy mi szukają złego.
A ja zawżdy nadzieję mieć będę: * i przyczynię nad wszystkę chwałę twoję.
Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoję: * cały dzień zbawienie twoje.
Iżem w piśmie ja nie biegły, wnidę w możności Pańskie: * Panie, będę wspominał sprawiedliwość ciebie samego.
Boże, uczyłeś mię z młodości mojej: * i aż dotąd będę opowiadał cuda twoje.
I aż do starości i szędziwości: * Boże, nie opuszczaj mię,
Aż opowiem ramię twe * wszelkiemu narodowi, który ma przyjść:
Moc twoję, i sprawiedliwość twoję, Boże, aż do wysokości, wielkie rzeczy, któreś uczynił: * Boże, któż podobien tobie?
Jako wielkie ukazałeś mi uciski mnogie i złe: a nawróciwszy się, ożywiłeś mię: * i z przepaści ziemskich zasię wywiodłeś mię.
Rozmnożyłeś wielmożność twoję: * a nawróciwszy się, pocieszyłeś mię.
Bo i ja wysławiać będę tobie na naczyniu pieśni prawdę twoję: * Boże, będęć grał na cytrze, Święty Izraelski.
Rozradują się wargi moje, kiedyć będę śpiewał: * i dusza moja, którąś wykupił.
Ale i język mój cały dzień będzie rozmyślał sprawiedliwość twoję: * kiedy zawstydzeni i zelżeni będą, którzy mi szukali złego.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 70 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms