Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 133

Psalm 133Psalmus 133

Ecce nunc benedícite Dóminum, * omnes servi Dómini:
Qui statis in domo Dómini, * in átriis domus Dei nostri.
In nóctibus extóllite manus vestras in sancta, * et benedícite Dóminum.
Benedícat te Dóminus ex Sion, * qui fecit caelum et terram.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 133

Otóż teraz błogosławcie Pana, * wszyscy słudzy Pańscy:
Którzy stoicie w domu Pańskim, * w sieniach domu Boga naszego.
W nocy podnoście ręce wasze ku świątnicy, * a błogosławcie Pana.
Niechaj cię błogosławi Pan z Syonu, * który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 133 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms