Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 129

Psalm 129Psalmus 129

De profúndis clamávi ad te, Dómine: * ‡ Dómine, exáudi vocem meam:
Fiant aures tuae intendéntes, * in vocem deprecatiónis meae.
Si iniquitátes observáveris, Dómine: * Dómine, quis sustinébit?
Quia apud te propitiátio est: * et propter legem tuam sustínui te, Dómine.
Sustínuit ánima mea in verbo ejus: * sperávit ánima mea in Dómino.
A custódia matutína usque ad noctem: * speret Israël in Dómino.
Quia apud Dóminum misericórdia: * et copiósa apud eum redémptio.
Et ipse rédimet Israël, * ex ómnibus iniquitátibus ejus.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 129

Z głębokości wołałem k tobie, Panie: * ‡ Panie, wysłuchaj głos mój:
Niech będą uszy twoje nakłonione, * na głos modlitwy mojej.
Jeźli będziesz obaczał nieprawości, Panie: * Panie, któż wydzierży?
Albowiem u ciebie jest ubłaganie: * i dla zakonu twego czekałem cię, Panie.
Czekała dusza moja na słowo jego: * nadzieję miała dusza moja w Panu.
Od straży porannéj aż do nocy: * niechaj nadzieję ma Izrael w Panu.
Bo u Pana miłosierdzie: * i obfite u niego odkupienie.
A on odkupi Izraela * ze wszystkich nieprawości jego.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 129 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms