Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 126

Psalm 126Psalmus 126

Nisi Dóminus aedificáverit domum, * in vanum laboravérunt qui aedíficant eam.
Nisi Dóminus custodíerit civitátem, * frustra vígilat qui custódit eam.
Vanum est vobis ante lucem súrgere: * súrgite postquam sedéritis, qui manducátis panem dolóris.
Cum déderit diléctis suis somnum: * ecce heréditas Dómini fílii: merces, fructus ventris.
Sicut sagíttae in manu poténtis: * ita fílii excussórum.
Beátus vir, qui implévit desidérium suum ex ipsis: * non confundétur cum loquétur inimícis suis in porta.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 126

Jeźli Pan nie zbuduje domu, * próżno pracowali, którzy go budują.
Jeźli Pan nie będzie strzegł miasta, * próżno czuje, który go strzeże.
Próżno macie przede dniem wstawać: * wstańcie skoro usiądziecie, którzy pożywacie chleba boleści.
Gdy da miłym swym spanie: * oto dziedzictwo Pańskie synowie: zapłata owoc żywota.
Jako strzały w ręku mocarza: * tak synowie utrapionych.
Błogosławiony człowiek, który napełnił żądzę swoję z nich: * nie zawstydzi się, kiedy będzie mówił z nieprzyjaciółmi swymi w bramie.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 126 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms