Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 125

Psalm 125Psalmus 125

In converténdo Dóminus captivitátem Sion: * facti sumus sicut consoláti:
Tunc replétum est gáudio os nostrum: * et lingua nostra exsultatióne.
Tunc dicent inter gentes: * Magnificávit Dóminus fácere cum eis.
Magnificávit Dóminus fácere nobíscum: * facti sumus laetántes.
Convérte, Dómine, captivitátem nostram, * sicut torrens in Austro.
Qui séminant in lácrimis, * in exsultatióne metent.
Eúntes ibant et flebant, * mitténtes sémina sua.
Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, * portántes manípulos suos.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 125

Gdy Pan nawrócił niewolą Syon: * staliśmy się jako pocieszeni.
Tedy się napełniły weselem usta nasze: * a język nasz radością.
Tedy mówić będą między narody: * Wielmożne rzeczy uczynił Pan z nimi.
Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nami: * staliśmy się weseli.
Nawróćże, Panie, poimanie nasze, * jako strumień na południe.
Którzy sieją ze łzami, * będą żąć z radością.
Idąc szli i płakali, * rozsiewając nasienie swoje.
Ale wracając się przyjdą z weselem, * niosąc snopy swoje.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 125 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms