Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 123

Psalm 123Psalmus 123

Nisi quia Dóminus erat in nobis, dicat nunc Israël: * nisi quia Dóminus erat in nobis,
Cum exsúrgerent hómines in nos, * forte vivos deglutíssent nos:
Cum irascerétur furor eórum in nos, * fórsitan aqua absorbuísset nos.
Torréntem pertransívit ánima nostra: * fórsitan pertransísset ánima nostra aquam intolerábilem.
Benedíctus Dóminus * qui non dedit nos in captiónem déntibus eórum.
Ánima nostra sicut passer erépta est * de láqueo venántium:
Láqueus contrítus est, * et nos liberáti sumus.
Adjutórium nostrum in nómine Dómini, * qui fecit caelum et terram.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 123

Jedno, że Pan był z nami, niech teraz powie Izrael: * jedno, że Pan był z nami,
Gdy na nas ludzie powstali, * snadźby nas byli żywo pożarli:
Gdy się gniewała zapalczywość ich przeciwko nam, * snadźby nas była woda zatopiła.
Strumień przeszła dusza nasza: * snadźby była przeszła dusza nasza wodę nie przebytą.
Błogosławiony Pan, * który nas nie dał w zachwycenie zębom ich.
Dusza nasza, jako wróbel, wyrwana jest * z sidła łowiących:
Sidło się potargało, * a myśmy wybawieni.
Wspomożenie nasze w imieniu Pańskiem, * który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 123 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms