Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 120

Psalm 120Psalmus 120

Levávi óculos meos in montes, * unde véniet auxílium mihi.
Auxílium meum a Dómino, * qui fecit caelum et terram.
Non det in commotiónem pedem tuum: * neque dormítet qui custódit te.
Ecce, non dormitábit neque dórmiet, * qui custódit Israël.
Dóminus custódit te, Dóminus protéctio tua, * super manum déxteram tuam.
Per diem sol non uret te: * neque luna per noctem.
Dóminus custódit te ab omni malo: * custódiat ánimam tuam Dóminus.
Dóminus custódiat intróitum tuum, et éxitum tuum: * ex hoc nunc, et usque in sáeculum.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 120

Podniosłem oczy moje na góry, * skąd przyjdzie mi pomoc.
Pomoc moja od Pana, * który stworzył niebo i ziemię.
Niech nie da zachwiać się nodze twojej: * i niech nie zdrzymie, który cię strzeże.
Oto się nie zdrzymie ani zaśnie, * który strzeże Izraela.
Pan cię strzeże: Pan obrona twoja, * po prawéj ręce twojej.
Nie upali cię słońce we dnie: * ani miesiąc w nocy.
Pan strzeże cię ode wszego złego: * Pan niech strzeże dusze twojej.
Pan niech strzeże wejścia twego i wyjścia twego: * odtąd i aż na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 120 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms