Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 12

Psalm 12Psalmus 12

Úsquequo, Dómine, obliviscéris me in finem? * Úsquequo avértis fáciem tuam a me?
Quámdiu ponam consília in ánima mea, * dolórem in corde meo per diem?
Úsquequo exaltábitur inimícus meus super me? * réspice, et exáudi me, Dómine, Deus meus.
Illúmina óculos meos ne umquam obdórmiam in morte: * nequándo dicat inimícus meus: Praeválui advérsus eum.
Qui tríbulant me, exsultábunt si motus fúero: * ego autem in misericórdia tua sperávi.
Exsultábit cor meum in salutári tuo: cantábo Dómino qui bona tríbuit mihi: * et psallam nómini Dómini altíssimi.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 12

Dokądże, Panie, zapominasz mię do końca? * Dokąd odwracasz oblicze swe odemnie?
Dokąd będę rozbierał rady w duszy mojej, * frasunek w sercu mojem przez dzień?
Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nademną? * wejrzyj, a wysłuchaj mię, Panie, Boże mój.
Oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął w śmierci: * by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój: Przemogłem go.
Którzy mię trapią, będą radzi, jeźli się zachwieję: * ale ja ufam w miłosierdziu twojem.
Rozraduje się serce moje w zbawieniu twojem: będę śpiewał Panu, który mi dobra dał: * i będę grał imieniowi Pana najwyższego.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 12 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms