Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 112

Psalm 112Psalmus 112

Laudáte, púeri, Dóminum: * laudáte nomen Dómini.
Sit nomen Dómini benedíctum, * ex hoc nunc, et usque in sáeculum.
A solis ortu usque ad occásum, * laudábile nomen Dómini.
Excélsus super omnes gentes Dóminus, * et super caelos glória eius.
Quis sicut Dóminus, Deus noster, qui in altis hábitat, * et humília réspicit in caelo et in terra?
Súscitans a terra ínopem, * et de stércore érigens páuperem:
Ut cóllocet eum cum princípibus, * cum princípibus pópuli sui.
Qui habitáre facit stérilem in domo, * matrem filiórum laetántem.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 112

Chwalcie dzieci Pana: * chwalcie imię Pańskie.
Niechaj będzie imię Pańskie błogosławione, * odtąd i aż na wieki.
Od wschodu słońca aż do zachodu, * chwalebne imię Pańskie.
Wysoki nad wszystkie narody Pan, * a nad niebiosa chwała jego.
Któż jako Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokości, * a na niskie rzeczy patrzy na niebie i na ziemi?
Podnoszący z ziemie nędznego, * a z gnoju wywyższając ubogiego:
Aby go posadził z książęty, * z książęty ludu swego.
Który czyni, iż niepłodna mieszka w domu, * matka synów wesoła.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 112 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms