Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 11

Psalm 11Psalmus 11

Salvum me fac, Dómine, quóniam defécit sanctus: * quóniam diminútae sunt veritátes a fíliis hóminum.
Vana locúti sunt unusquísque ad próximum suum: * lábia dolósa, in corde et corde locúti sunt.
Dispérdat Dóminus univérsa lábia dolósa, * et linguam magníloquam.
Qui dixérunt: Linguam nostram magnificábimus, lábia nostra a nobis sunt, * quis noster Dóminus est?
Propter misériam ínopum, et gémitum páuperum, * nunc exsúrgam, dicit Dóminus.
Ponam in salutári: * fiduciáliter agam in eo.
Elóquia Dómini, elóquia casta: * argéntum igne examinátum, probátum terrae purgátum séptuplum.
Tu, Dómine, servábis nos: et custódies nos * a generatióne hac in aetérnum.
In circúitu ímpii ámbulant: * secúndum altitúdinem tuam multiplicásti fílios hóminum.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 11

Zbaw mię, Panie, bo ustał święty: * bo umniejszyły się prawdy od synów ludzkich.
Marne rzeczy mówili każdy do bliźniego swego: * wargi zdradliwe, w sercu i sercu mówili.
Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe, * i język hardzie mówiący.
Którzy mówili: Język nasz uwielmożemy, usta nasze za nami są, * któż jest panem naszym?
Dla nędze niedostatecznych i dla wzdychania ubogich, * teraz powstanę, mówi Pan.
Postawię w zbawieniu: * śmiele będę poczynał w nim.
Słowa Pańskie, słowa czyste: * śrebro w ogniu doświadczone, próbowane z ziemie, siedmkroć przeczyszczone.
Ty, Panie, zachowasz nas: i będziesz nas strzegł * od rodzaju tego na wieki.
Wokoło niezbożnicy chodzą: * według wysokości twej uczyniłeś możne syny człowiecze.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 11 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms