Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 109

Psalm 109Psalmus 109

Dixit Dóminus Dómino meo: * Sede a dextris meis:
Donec ponam inimícos tuos, * scabéllum pedum tuórum.
Virgam virtútis tuae emíttet Dóminus ex Sion: * domináre in médio inimicórum tuórum.
Tecum princípium in die virtútis tuae in splendóribus sanctórum: * ex útero ante lucíferum génui te.
Iurávit Dóminus, et non poenitébit eum: * Tu es sacérdos in aetérnum secúndum órdinem Melchísedech.
Dóminus a dextris tuis, * confrégit in die irae suae reges.
Iudicábit in natiónibus, implébit ruínas: * conquassábit cápita in terra multórum.
De torrénte in via bibet: * proptérea exaltábit caput.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 109

Rzekł Pan Panu memu: * Siedź po prawicy mojej:
Aż położę nieprzyjacioły twoje, * podnóżkiem nóg twoich.
Laskę mocy twojéj wypuści Pan z Syjonu: * panuj w pośród nieprzyjaciół twoich.
Przy tobie przodkowanie w dzień możności twojéj w jasnościach świętości: * z żywota przed jutrzenką zrodziłem cię.
Przysiągł Pan, a nie będzie mu żal: * Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedekowego.
Pan po prawicy twojéj, * poraził w dzień gniewu swego króle.
Będzie sądził narody, napełni upaści: * potłucze głowy wielu na ziemi.
Z strumienia na drodze pić będzie: * dlatego wywyższy głowę.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 109 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms