Free songs
SanctaMissa.pl

Herezje Antypapieża Jana Pawła II vs Nauka Kościoła Katolickiego

Antypapież Jan Paweł II vs Nauka Kościoła Katolickiego


Herezje Karola Józefa Wojtyły vs Nauka Kościoła Katolickiego


Poniżej zestawienie twierdzeń i zachowań wyciągniętych z nauk i życia Antypapieża Jana Pawła II podczas jego „pontyfikatu”, które stoją w jawnej sprzeczności z Pismem Świętym, nauką Świętych oraz Magisterium Kościoła Katolickiego:


Muzułmanie wyznają Boga Prawdziwego. vs Tylko katolicy mogą wyznawać Prawdziwego Boga. (Ga 1, 6-9)


Sekty heretyckie posiadają posłanie apostolskie. vs Tylko Kościół posiada posłanie apostolskie. (J 20, 21)


Duch Święty używa sekt jako środków zbawczych. vs Duch Święty został zesłany przez Syna Bożego na Kościół Katolicki i tylko w nim jest obecny. (J 20, 21-23)


Musimy modlić się z heretykami o jedność. vs Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem. (św. Agaton)


Wolność sumienia jest prawem człowieka. vs Wolność sumienia jest szaleństwem. (Papież Grzegorz XIII)


Heretycy są chrześcijanami. vs Tylko katolicy mogą być chrześcijanami. (J 14, 6-7)


Heretycy posiadają Wiarę Apostołów. vs Tylko katolicy posiadają wiarę Apostołów. (Ga 1, 6-9)


„Nowy Światowy Ład” jest świętym zjednoczeniem. vs „Nowy Światowy Ład” jest złem wprowadzanym przez sługi szatana. (Encykliki papieskie)


Bóg kocha heretyków, pogan itp. vs Tylko katolicka wiara może podobać się Bogu. (J 4, 23-24)


Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze. vs Żydzi odrzucają Syna Bożego, a więc i Prawdziwego Boga. (J 14, 6-7)


Masoni są synami Boga Ojca vs Masoni są synami diabła. (Encykliki papieskie)


Heretycy są naszymi braćmi w Chrystusie. vs Heretycy są synami diabła. (Papież Klemens I)


Sobory powszechne nie potrzebują bronić wiary. vs Sobory powszechne muszą bronić wiary. (Papież Pius II)


Dogmaty i doktryny ewoluują i rozrastają się. vs Ewolucja dogmatów jest potępiona. (Papież św. Pius X)


Buddyzm jest wielką religią. vs Buddyzm jest fałszywą religią pogańską. (Ga 1, 9)


Wszyscy ludzie mają godność ludzką i równe prawa. vs Postulat równych praw jest bezsensowny. (Papież Pius VI)


„Nowy Porządek Świata” jest konieczny dla świata. vs „Nowy Porządek Świata” – to rządy terroru (Papież Benedykt XV)


Luter przepełniony był duchem religijnym. vs Luter był arcyheretykiem i został potępiony przez papieża Leona X.


Nie tylko Kościół katolicki jest Ciałem Chrystusa. vs Ciałem Chrystusa jest tylko Kościół katolicki (Papież Pius XII).


Wszyscy ludzie są (będą) zbawieni. vs Kto do Kościoła katolickiego nie należy, nie może być zbawionym. (św. Augustyn)


Cuda Chrystusa nie dowodziły Jego mesjańskiej godności. vs Cuda Chrystusa dowodziły Jego mesjańskiej godności. (J 10 24-26)


Wszyscy ludzie mają prawo do wolności religijnej. vs Wolność sumienia jest szaleństwem. (Papież Grzegorz XIII)


Kościół raduje się kazaniami heretyków. vs Kościół potępia mowę heretyków. Heretycy podlegają ekskomunice (kan. 2314)


Niewierni będą zbawieni przez „Niech Ghandi żyje wiecznie”. vs Kto do Kościoła katolickiego nie należy, nie może być zbawionym. (św. Augustyn)


Heretycy mogą ważnie przyjmować sakramenty od nas. vs Heretycy podlegają ekskomunice. (kan. 2314) Żaden ekskomunikowany nie ma prawa być obecnym na nabożeństwach katolickich, z wyjątkiem kazania. (kan. 2259)


Heretycy nie są wrogami, ale naszymi braćmi. vs Heretycy to najwięksi wrogowie Kościoła Katolickiego, gdyż wiodą dusze ludzkie na wieczne potępienie. (Ga 1, 9) (Mt 10, 28)


Kościół katolicki grzeszył przeciwko jedności. vs Tak mówią właśnie moderniści: „Kościół jest wadliwy” (Papież Pius XI)


Łączność w modlitwie z heretykami oznacza miłość. vs Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem. (św. Agaton)


Państwo nie może zabraniać żadnego kultu religijnego. vs Katolickie państwo powinno zabraniać praktykowania błędnych wierzeń. (Encykliki papieskie)


Heretyckie sekty mogą uczestniczyć w życiu Kościoła. vs Heretycy podlegają ekskomunice. (kan. 2314)


Chrześcijańska jedność istnieje w Kościele Katolickim. vs Tylko Kościół katolicki jest jednością chrześcijan. (Ef 4, 5)


„Dialog” jest potrzebny do zjednoczenia kościoła. vs Kościół katolicki zabrania spotkań z fałszywymi religiami. (Papież Pius XI – „Mortalium Animos”)


Uświęcenie i prawda mogą znajdować się w sektach heretyckich. vs Twierdzenie, że „wszystkie religie są prawdziwe” jest herezją. (Papież św. Pius X)


Dzisiejsi heretycy nie są winni swoim herezjom. vs Dzisiejsi heretycy gardzą Prawdziwą Wiarą. (Papież Pius XI)


Kościół Chrystusa trwa w Kościele katolickim. vs Kościół Chrystusa jest Kościołem Katolickim. (Mt 16, 18-19)


Istnieje nadzieja dla zmarłych bez przyjęcia chrztu. vs Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. (Mt 16, 16)


Rozumienie dogmatów zmienia się wraz z postępem wiedzy ludzkiej. vs Ewolucja dogmatów to herezja modernizmu. (Encykliki papieskie)


Wszyscy ludzie należą do Kościoła katolickiego. vs Niewierni, heretycy, schizmatycy i ekskomunikowani nie są członkami Kościoła Katolickiego (Prawo kanoniczne)


Plan zbawienia dotyczy muzułmanów. vs Twierdzenie, że „możliwość zbawienia jest otwarta przed muzułmanami” jest herezją. (Papież Grzegorz XVI)


Kościół katolicki ma powiązania z fałszywymi religiami. vs Kościół katolicki zabrania spotkań z fałszywymi religiami. (Papież Pius XI – „Mortalium Animos”)


Fałszywe religie poszukują Jedynego Prawdziwego Boga. vs Fałszywe religie czczą diabła. (1 Kor 10, 20-21)


W Asyżu 150 fałszywych religii „modliło się jednym głosem do Pana”. vs W Asyżu fałszywe religie oddawały cześć diabłu. (1 Kor 10, 20-21)


Można zbawić się gdziekolwiek żyjąc moralnie. vs Do zbawienia jest potrzebna wiara w Trójcę Świętą i wyznanie wiary katolickiej. (św. Atanazy)


Zbawienie jest nie tylko dla tych, którzy są w Kościele w sposób jasno określony. vs Niektórzy zwiedzeni ludzie próbują przekonać siebie i innych, że ludzie nie są zbawiani tylko w religii katolickiej, ale, że nawet heretycy mogą osiągnąć zbawienie. (Papież Grzegorz XVI „Summo Iugiter Studio”)


Spotkania dialogowe mogą przynieść jedność chrześcijaństwu. vs Kościół katolicki zabrania spotkań z fałszywymi religiami. (Papież Pius XI – „Mortalium Animos”)


Chrześcijańska jedność jest możliwa jeśli stwierdzimy, że Kościół błądził. vs Moderniści utrzymują, że Kościół popełnia błędy. (Papież Pius XI)


Katolicy mogą otrzymywać ważne sakramenty od heretyków. vs Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem. (św. Agaton)


W heretyckiej „wierze” można chwalić Boga i dzięki czynić. vs Twierdzenie, że „heretycy mogą chwalić Boga” jest herezją (Papież Pius IX).


Zachodzi wspólnota wiary między katolikami, a heretykami. vs Katolicy i heretycy nie dzielą jednej wiary. (Papież Leon XIII)


Heretycy oddają cześć Duchowi Świętemu z prawdziwie religijną gorliwością. vs Heretycy obrażają Ducha Świętego. (Papież Pius IX)


Duch Święty daje heretykom „moc uświęcającą”. vs Heretycy nie mogą posiadać życia w Duchu Świętym (Papież Pius XII)


Bóg zachęca heretyków, aby przelewali krew za niego. vs Bóg pragnie od heretyka tylko jednego: nawrócenia. (1 Tm 2, 3-5)


Kościół Boży wzrasta gdy heretycy otrzymują Eucharystię. vs Heretycy podlegają ekskomunice. (kan. 2314) Żaden ekskomunikowany nie ma prawa być obecnym na nabożeństwach katolickich, z wyjątkiem kazania. (kan. 2259)


Kościół katolicki i Cerkiew są jednej wiary. vs Katolicy i heretycy nie dzielą jednej wiary. (Papież Leon XIII)


Żydzi wyznają Jednego Prawdziwego Boga. vs Żydzi nie wyznają Jedynego Prawdziwego Boga, gdyż odrzucają Syna Bożego Jezusa Chrystusa. (J 8, 42-45)


Każda ludzka istota jest drogą Kościoła. vs Twierdzenie, że „Kościół jest grupowym sumieniem” jest herezją. (Papież św. Pius X)


Kościół katolicki szanuje tradycyjną duchowość islamską. vs To jest herezja stanowiąca, że wszystkie religie mają prawdę. (Papież Pius XII)


Wszyscy ludzie są braćmi posiadającymi ludzką godność. vs Tylko katolicy posiadają godność człowieka w Chrystusie. (Papież św. Pius X)


Dobro i prawda znajdują się w fałszywych religiach. vs Twierdzenie, że „wszystkie religie są dobre” jest herezją (Papież Pius XI).


Religijne doświadczenie islamu zasługuje na szacunek. vs Herezja zasługuje tylko i wyłącznie na potępienie. (Ga 1, 9)


Modernizm odnawia i jednoczy Kościół katolicki. vs Modernizm jest dziełem szatana i służy zniszczeniu Kościoła Katolickiego. (Encykliki papieskie)


Kościół nie odrzuca niczego świętego i prawdziwego z fałszywych religii. vs Poza Kościołem nie może być Prawdy. (Papież Grzegorz XVI)


Duch Święty skutecznie działa tam, gdzie wspólne korzenie wszystkich religii. vs Heretycy nie mogą posiadać życia w Duchu Świętym (Papież Pius XII)


Religie animistyczne przygotowują wielu na przyjęcie chrześcijaństwa. vs Twierdzenie, że fałszywe religie przygotowują do przyjęcia prawdziwej Wiary, jest herezją (Papież św. Pius X)


Zakres zbawienia obejmuje tych, którzy są poza Kościołem. vs Kto do Kościoła katolickiego nie należy, nie może być zbawionym. (św. Augustyn)


Nieochrzczeni katechumeni należą do kościoła. vs Nieochrzczeni nie są członkami Kościoła Katolickiego i idą na potępienie. (Mt 16, 16)


Poza Kościołem można otrzymać odpuszczenie grzechów. vs Tylko następcy Apostołów w Kościele Katolickim mają moc odpuszczania grzechów. (J 20, 23)


Oznaką ludzkiej godności jest: „wolność, równość i braterstwo”. vs Masoneria, nasz największy wróg, mówi: „wolność, równość i braterstwo”. (Papież św. Pius X)


Ewolucja jest więcej niż tylko hipotezą. vs Ewolucja jest doktryną modernistów. (Papież św. Pius X).


Wspólne z heretykami modły są dobre. vs Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem. (św. Agaton)


Należy uprościć obrzędy Mszy św. vs Twierdzenie, że należy uprościć obrzędy Mszy Świętej jest herezją. (Papież Pius VI)


Teza: „Poza kościołem nie ma zbawienia” nie dotyczy jedynie Kościoła katolickiego. vs Kościół Katolicki jest jedyną drogą zbawienia. (Papież Eugeniusz IV)


Nie jest zgodne z Ewangelią potępianie heretyków. vs Potępianie heretyków jest zgodne z Ewangelią. (św. Marcin)


Antypapież Jan Paweł II modlił się z anglikanami w 1982 roku. vs Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem. (św. Agaton)


W 1991 roku Antypapież Jan Paweł II modlił się z luteranami o „jedność”. vs Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem. (św. Agaton)


W 1991 roku Antypapież Jan Paweł II udzielił „błogosławieństwa” luteranom. vs Kto popiera heretyków, jest heretykiem. (Papież Innocenty III).


Antypapież Jan Paweł II uczestniczył wraz pogańskimi „czarownikami” w ceremonii przywoływania duchów. vs Modlił się do diabła. (Papież Grzegorz XVI)