Free songs
SanctaMissa.pl

Satanistyczne mitry antypapieża Benedykta XVI

Satanistyczne mitry antypapieża Benedykta XVI


Satanistyczne mitry antypapieża Benedykta XVI.


Satanistyczna świątynia w Padergnone (Brescia)

Na kamieniu węgielnym satanistycznej świątyni w Padergnone (Brescia) znajduje się „biskupi medal” Giulio Sanguineti’ego, „papieski medal” antypapieży Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.

Świątynia jest kultem następującej religii:

• Prawdziwy Bóg zastąpiony Panem (łac. Faun, mitologiczna postać, gustująca również w młodszych chłopcach), tj. kabalistycznym bogiem, Lucyferem, reprezentowanym przez Bafometa, boga masonerii.
• Przyjęcie Pana, boga gnostyków, znanego z rozbujanej seksualności i uwodzenia, boga reinkarnacji.
• Gnostyckie samoodkupieńcze ubóstwienie człowieka, symbolizowane przez kaduceusz Hermesa oraz dwa węże i dwa dropie.
• Drogą do samoubóstwienia jest bluźniercza satanistyczno-masońska „potrójna trójca”, której trzecia trójca składa się z trzech bestii Apokalipsy.
• Kościół samoubóstwienia jest „Kościołem Lucyfera”, tworzonym przez 4 masońskie loże.
• Deklaracja wojny przeciwko Trójcy Przenajświętszej oraz Katolickiemu Kościołowi.
• Bronią mającą zniszczyć Kościół Boga jest zepsucie ludzi poprzez kler.
• Strategią zastosowaną przeciwko Katolickiemu klerowi jest zastąpienie Katolickiego Kapłaństwa kapłaństwem masońskim.
• Zadanie powierzone Rycerzowi Różokrzyżowców 18-ego stopnia: Zmazać z powierzchni Ziemi Ofiarę Chrystusa na Krzyżu.
• Tajna broń: zaprzeczenie Boskości Chrystusa.


Dziwne jest to, że wcześniej jakoś nikt nie zwrócił uwagi na to, co nosił na głowie antypapież Benedykt XVI.

A była to mitra całkowicie pokryta masońskimi, okultystycznymi i gnostyckimi symbolami. Prawdziwa katolicka papieska tiara zawierała trzy korony, symbolizujące trzy władze.

Antypapież Paweł VI zrzekł się papieskiej tiary i zastąpił ja mitrą.


24 kwietnia 2005 roku, antypapież Benedykt XVI został „ukoronowany” mitrą nie zawierającą żadnego chrześcijańskiego symbolu.


Antypapież Benedykt XVI został

Mitra ta zawiera masońskie, okultystyczne i gnostyckie symbole:

A. Gnostyckie odkupienie.

Hafty i koraliki tworzą „Kaduceusza Hermesa” – symbol wiedzy i znajomości gnostyckiego odkupienia stojącego w opozycji do Odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa poprzez Jego śmierć na krzyżu.

B. Rycerz Różokrzyżowców.

10 + 8 pereł daje liczbę 18 pereł.

C. Liczba Antychrysta.

18 pereł symbolizuje liczbę 666.

D. Potrójna Trójca.

18 pereł ułożonych w trzy grupy: 3 – (6+1) -8, tak by reprezentować bluźnierczą masońską i satanistyczną potrójną trójcę.

E. Wojna z Bogiem.

18 pereł, symbolizujących 666, pomnożone przez 3 (trzy koraliki nad głową Pana) daje 3 x 666 – wypowiedzenie wojny przeciw Bogu.

F. Pan

G. Korupcja jako broń zniszczenia Kościoła Katolickiego.

Jedna czwarta mitry zawiera 8 muszli, każda mająca 11 grzbietów.
• 8 symbolizuje 8-ramienną gwiazdę masońskiej inicjacji Lucyfera
• 11 reprezentuje pierwsze 11 stopni masońskich, mających na celu walkę z „podłymi katolickimi cnotami”.

Prawdziwe znaczenie jest wyrażone w słowach Nubiusa, głowy Alta Vendita oraz głowy satanistycznych iluminatów Bawarii: „Kościół jest niszczony tylko przez zepsucie … Zepsujemy ludzi poprzez kler, a kler poprzez nas.”

H. Śmierć poprzednich generacji.

Przedstawione muszle są masońskim symbolem oznaczającym śmierć poprzednich generacji.

Mają 11 grzbietów – odniesienie do En-sopha i jego dziesięciu Sephirotów (boskie cechy człowieka-boga). Śmierć poprzednich generacji i tych, którzy wierzą w Chrystusa-Boga, przychodzi wraz z nową wiarą człowieka-boga.

I. Lucyferyczna trójca.

13 pereł symbolizuje Lucyfera. 13 pereł jest również umieszczonych na lewo od Pana. Mamy 13 + 13 = 26. 10 + 5 + 6 + 5 daje IHWH – kabalistycznego boga lucyfera. Mamy już dwie 13 – wyraźna sugestia obecności satanistycznej trójcy.

J. Pan (Kaduceusz, Węże, Dropie)

Samoubóstwienie ludzkości. 4 masonerie tworzące kościół lucyfera.

K. Kościół Lucyfera.

4 i 7 – czterech Masońskich Mistrzów.

Cztery Masonerie:

• Szkocki Ryt Doskonałości
• Ryt Szkocki Dawny i Uznany
• Nowy i Reformowany Ryt Palladyński
• Wysoka Żydowska Masoneria B’nai B’rith

L. Zmazanie z powierzchni Ziemi Ofiary Chrystusa na Krzyżu.

13 pereł uformowanych w dwie grupy: 4 czarne + 9 niebieskich.

• 4 wyraża 4 główne punkty – świat.
• 9 ma takie samo znaczenie jak 18 = 6+6+6=666.

Znak Bestii, liczba Antychrysta do tego symbol masona 18 stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego.
Panowanie Antychrysta na światową skalę oraz zmazanie z powierzchni Ziemi Ofiary Chrystusa na Krzyżu.


Inna satanistyczna mitra antypapieża Benedykta XVI.


Inna satanistyczna mitra antypapieża Benedykta XVI

Mitra ta także zawiera masońskie, okultystyczne i gnostyckie symbole:

1. Kościół Lucyfera.

6 czerwonych rubinów oraz pojedynczy zielony szmaragd dają cyfrę 7, symbolizującą sześcienny kamień, oznaczający Masońskie Posłuszeństwo. Cztery rubiny w pionie symbolizują masońską „4”, tworzącą „Kościół Lucyfera”.

2. Pierwsza Trójca Masońska.

W każdej ćwiartce mitry, znajdują się dwa trójkąty (3 oraz 2) dotykające dwóch wierzchołków 6-o ramiennej gwiazdy. W każdym trójkącie mamy 6 pereł, pogrupowanych po dwie, wokół centralnego koralika (6+1=7). Obecność cyfr 3 oraz 2 (3+2=5) sugeruje, że ten trójkąt (3), reprezentujący Pierwszą Trójcę Masońską, wraz z dwoma płciami (3+2=5) tworzy pięcioramienną gwiazdę – Ciało Świata. Obecność 6 pereł wraz z jedną, centralną, sugeruje możliwość transformacji w kierunku liczby 7, która, wraz z cyframi 3 oraz 5 tworzy Drugą Trójcę Masońską.

3. Druga Trójca Masońska.

W każdej ćwiartce mitry, znajduje się duża, sześcioramienna gwiazda wraz z punktem centralnym. Jest to symbol Mistrza Masońskiego, „Doskonałego Kamienia”, „Sześcienny Kamienia” oraz Człowieka-Boga – wszyscy scharakteryzowani przez cyfrę 7 (6+1). Sześcioramienna gwiazda obecna na czterech stronach mitry – rozprzestrzenienie Człowieka-Boga na cały glob.

4. Masońskie kapłaństwo.

Na każdej stronie mitry, z przodu oraz z tyłu, umieszczone są białe perły w grupach po 12, 15, 16, 17… Każda z nich odnosi się do stopni (od 12 do 22) Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego, reprezentując „masońskie kapłaństwo”.

5. Liczba Antychrysta.

Grupy 9 białych pereł, obecnych w każdej z 4 sekcji niższej części mitry, są ułożone z pereł różnych rozmiarów – 3 małe perły i 6 większych. 3 x 6 = 666. Znamię bestii.

6. Trzecia Trójca Masońska.

Przedstawiona nader uroczyście – 10 czerwonych rubinów obleczonych złotem oraz 1 zielony szmaragd, również obleczony złotem. Te wielkie i drogocenne kamienie formują cyfry 5 (Lucyfer), 6 (Imperator Świata), 7 (Człowiek-Bóg) oraz 4 (cały glob – cztery strony świata).

7. Wyeliminowanie Ofiary Chrystusa.

Na każdej z 4 dolnych części mitry mamy grupy 9 pereł.

9 = 18 – Rycerz Różokrzyżowców. Czterokrotne powtórzenie reprezentuje zadanie Rycerza Różokrzyżowców – wyeliminowanie Ofiary Chrystusa z powierzchni Ziemi.

8. Lucyfer oraz Kabalistyczni Żydzi.

16 białych pereł, podzielnych w dwie grupy – po 11 i po 5.

Pięć pereł, rozróżnialnych po ich mniejszym rozmiarze, symbolizuje pięcioramienną gwiazdę – kozią głowę Lucyfera. Pozostałe jedenaście pereł symbolizuje Kabalistycznych Żydów. Czterokrotne powtórzenie (2 razy z przodu i 2 razy z tyłu) symbolizuje rozciągnięcie na cały świat.