Free songs
SanctaMissa.pl

Antypapież Franciszek przewodniczy pogańskiej ceremonii

Antypapież Franciszek przewodniczy pogańskiej ceremonii


3 października 2019 roku w ramach przygotowań do heretyckiego Synodu Amazońskiego zwołanego przez Antypapieża Franciszka w Rzymie, odbyła się ceremonia z jego udziałem, podczas której w pogańskim rytuale uczczono „Matkę Naturę/Ziemię”.

Zatwierdzona przez Antypapieża Franciszka pogańska ceremonia została zorganizowana przez globalny katolicki [sic] ruch klimatyczny (Global Catholic [sic] Climate Movement), radykalną organizację polityczną.

Pogańską naturę rytuału zawierała już sama jego nazwa: „pago a la tierra”, pogańska ofiara dla „Matki Ziemi” powszechnie praktykowana wśród tubylczych ludów pogańskich w niektórych częściach Ameryki Południowej.

Dopasowawszy ten pogański rytuał do radykalnej polityki „globalnego ocieplenia”, uczestnicy uroczystości nieśli w rękach miski ziemi z różnych miejsc na całym świecie, z których każdy symbolizował inny problem „ekologii”.

Uczestnicy padli na twarz w akcie adoracji, a następnie zaczęli tańczyć przed rzeźbionymi wizerunkami dwóch nagich kobiet w ciąży. Jeden z posągów został przedstawiony antypapieżowi Franciszkowi przez kobietę, a ten go „pobłogosławił”. Kobieta ta nazwała ten posąg „Matką Bożą Amazonki”.


Antypapież Franciszek był tak przejęty widowiskiem, że tylko się gapił rezygnując z wygłoszenia przygotowanych wcześniej uwag.


Po czymś, co wydawało się ofiarowaniem modlitw przez uczestników, którzy padli na trawę wokół koca, na którym ustawiono owoce, świece i kilka rzeźbionych przedmiotów, miejscowa kobieta podeszła do antypapieża Franciszka i podała mu czarny pierścień, który wyglądał identycznie do tej, którą miała na sobie i który Bergoglio począł „błogosławić”.

Pierścień ten przedstawiał pogańską magię i morderczą współczesną/marksistowsko-modernistyczną neojezuicką „teologię wyzwolenia”.

Watykan odmówił komentarza na temat pierścienia.


Antypapież Franciszek zatwierdził, zaprosił i uczestniczył w tym heretyckim, pogańskim obrzędzie. Nie był tylko świadkiem.

Potwierdza to tylko, że antypapież Franciszek jest całkowitym odstępcą od Katolickiej Wiary, nie jest katolikiem, ani tym bardziej papieżem.


Każdy katolik, jeśli chce się zbawić, powinien całkowicie odciąć się od Antykościoła antychrysta, którego guru jest antypapież Franciszek.

Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. (1 Kor 10, 20)
Sancta Missa Youtube - Veritas