Free songs
SanctaMissa.pl

Antypapież Franciszek naucza, że ateiści mogą iść do nieba

Antypapież Franciszek naucza, że ateiści mogą iść do nieba


15 kwietnia 2018 roku antypapież Franciszek złożył wizytę w podmiejskiej dzielnicy w zachodniej części Rzymu i spotkał się z jej mieszkańcami.

Małe dziecko imieniem Emanuele zapytało antypapieża Franciszka, czy jego ojciec, który niedawno zmarł, może być w Niebie.

Ojciec dziecka był ateistą.

Antypapież Franciszek zamiast powiedzieć prawdę, że ojciec niestety poszedł do piekła, powiedział, że „miał dobre serce”, że Bóg był z niego „dumny”.

Antypapież Franciszek uczy, że możesz umrzeć jako ateista i pójść do nieba! Jest to jawna herezja i bluźnierstwo.


Kościół Katolicki naucza zawsze, że tylko ten, kto uwierzy w Jedynego Prawdziwego Boga, może być zbawiony.


Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. (Mk 16, 16)

Jeśli ktokolwiek odrzuci Jedynego Prawdziwego Boga, Stwórcę i Pana rzeczy widzialnych i niewidzialnych, niech będzie potępiony – Papież Pius IX

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że (poganie) nie mogą się wymówić od winy. (Rz 1, 20)


Antypapież Franciszek jest fałszywym apostołem i wilkiem w owczej skórze.


Kłamstwami w imię dobra naraża na wieczne potępienie wiele dusz, w tym także duszę tego małego chłopca.
Sancta Missa Youtube - Veritas