Free songs
SanctaMissa.pl

Antypapież Franciszek jest masonem

Bergoglio jest masonem


Na kilku opublikowanych zdjęciach można zobaczyć, jak Bergoglio czyni znak Mistrza drugiego stopnia masonerii.

Jest to wyraźny gest dłoni czyniony przez masonów w dziejach całej historii.

Świadczy to o tym, że antypapież Franciszek jest masonem.

Także jego wierzenia, które zostały wyrażone przez jego słowa i czyny, są w istocie masońskie.

Antypapież Franciszek był ostatnio chwalony przez arcymistrzów masońskich lóż Grand Orient we Włoszech i Argentynie.

Uczestniczył w licznych ekumenicznych międzyreligijnych spotkaniach modlitewnych, w tym w licznych synagogach. W grudniu 2012 roku celebrował Chanukę z argentyńskimi Żydami.


W swojej wiadomości z 2013 roku do rabina Rzymu, naucza on herezji, że Żydzi są uwolnieni od wszelkiego zła, nawet jeśli nie wierzą w Jezusa Chrystusa!


Antypapież Franciszek również modlił się ku czci zmarłego muzułmańskiego prezydenta Centrum Islamskiego Argentyny.

Gdy to robił, imam recytował wersety z Koranu i prosił o błogosławieństwa od Allaha i Mahometa.

To zaledwie kilka przykładów jego herezji.


Kościół katolicki potępiał masonerię od początków jej istnienia.


Pierwsze ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wyszło od Klemensa XII w r. 1738, a bullę ogłoszoną przez tego Papieża ponowił i potwierdził Benedykt XIV.

Pius VII poszedł w ślady swoich Poprzedników, a Leon XII w swojej encyklice Quo graviora, zebrawszy wszystkie dokumenty i dekrety poprzednich papieży w tej sprawie, potwierdził je i nadał im moc obowiązującą na zawsze.

13 marca 1825 roku, Leon XII ogłosił encyklikę „Quo graviora” potępiającą stowarzyszenie nazywane masonerią, jak również wszystkie pozostałe tajne stowarzyszenia. W dokumencie tym przede wszystkim przytoczył ponownie, również je potępiające, encykliki papieży: Klemensa XII, Benedykta XIV i Piusa VII.

Ośmielili się publikować pisma na temat religii…, atakując boskość Jezusa Chrystusa i samo istnienie Boga: Otwarcie chełpią się swym materializmem, jak również swymi kodeksami i statutami, które objaśniają ich plany i zamierzenia zupełnego zniszczenia Kościoła.

2 lipca 1878 roku papież Leon XIII:

W czasach zaś obecnych zdaje się, że ci wszyscy, którzy są po stronie zła, łączą siły i sprzysięgają się do najzaciętszej walki, a to za sprawą i przy współdziałaniu szeroko rozpowszechnionego i silnie zorganizowanego stowarzyszenia tzw. masonów.

Pius VIII, Grzegorz XVI oraz wielokrotnie Pius IX, Pius X i Pius XI wypowiadali się w tym samym duchu:

Cokolwiek Pius X potępił, tak samo i My potępiamy. Za każdym razem, gdy słowo «Laicité» (bezwyznaniowe nauczanie) jest używane dla zakomunikowania opinii albo intencji przeciwnej lub obcej Bogu tudzież religii, potępiamy je. W całej rozciągłości potępiamy ten «laicyzm» i otwarcie oświadczamy, że musi być on potępiony. – Pius XI, Maximam gravissimamque, 18 lipca 1924 roku

Masoneria to nasz śmiertelny wróg.


Tacy byli katoliccy papieże …

Tacy byli katoliccy papieże

… a taki jest wilk …

a taki jest wilk

… który pokazuje spod jakiego jest znaku …

który pokazuje spod jakiego jest znaku


Antypapież Franciszek - satanista

… widoczny tylko dla czuwających …

widoczny tylko dla czuwających

… wybrany przez sługi szatana …

wybrany przez sługi szatana

… w owczej skórze.

w owczej skórze


BERGOGLIO w kodzie ASCII:

66 = B
69 = E
82 = R
71 = G
79 = O
71 = G
76 = L
73 = I
79 = O

66+69+82+71+79+71+76+73+79 = 666
Sancta Missa Youtube - Veritas