Free songs
SanctaMissa.pl

Antypapież Franciszek głosi, że pluralizm religii jest Wolą Boga

Antypapież Franciszek głosi, że pluralizm religii jest Wolą Boga


4 lutego 2019 roku Antypapież Franciszek podpisał wraz z wielkim imamem z kairskiego Uniwersytetu Al-Azhar dokument zatytułowany: „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”.

W dokumencie tym, podobnie jak Antypapież Paweł VI, gloryfikuje on tzw. „bom-fog”. Skrót ten oznacza: „brotherhood of man, fatherhood of God” (braterstwo ludzi, ojcostwo Boga). „bom-fog” jest celem masonerii, która od początku dąży do naturalistycznego braterstwa ludzi i tym samym pokoju na świecie. Braterstwo to ma się dokonywać na czysto naturalistycznych zasadach, ale potrzebuje ono wymiaru duchowego, który może mu nadać tylko religia.

Według masonerii może to być jakakolwiek religia, każda religia.

Dokument „Gaudium et spes” wydany przez Antykościół Vaticanum II jest przepełniony tą ideą.

Wyznacza on Antykościołowi Vaticanum II rolę służebną wobec naturalistycznego świata i propaguje kult człowieka. Człowieka próbującego zbawić się bez Jezusa Chrystusa, który może niby o własnych siłach wyrwać się z bagna grzechu i jego skutków. Jest to więc typowo ateistyczna teza, która uznaje jedynie czysto doczesne cele życia człowieka, takie jak: międzynarodowy pokój, dobrobyt dla wszystkich, prawa człowieka, itp.


Przy okazji podpisywania dokumentu Antypapież Franciszek położył symboliczną wisienkę na tym diabelskim torcie, wygłaszając herezję i bluźnierstwo.


Stwierdził on mianowicie, że szatański pluralizm i różnorodność religii są Wolą Bożą:

Wolność jest prawem każdej osoby: każdy korzysta z wolności wiary, myśli, słowa i działania. Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Bożej, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Ta boska Mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolności do bycia różnymi.

Oznaczałoby to, że Bóg pragnie herezji, bluźnierstwa i błędu zarówno w sferze dogmatycznej, jak i moralnej.

Jest to herezja i bluźnierstwo wołająca o pomstę do nieba.


Wolą Bożą jednak nie jest pluralizm i różnorodność religii, ale to by wszyscy ludzie wyznawali jedyną prawdziwą katolicką wiarę.


Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. (Ef 4, 5)

Papież Grzegorz XVI w 1832 roku, w encyklice „Mirari vos” potępił wolność sumienia:

Ze stęchłego źródła indyferentyzmu [religijnego], wypływa również owo niedorzeczne i błędne mniemanie, albo raczej omamienie, że każdemu powinno się nadać i zapewnić wolność sumienia.

Papież Pius IX powtórzył to potępienie, odwołując się do tego samego w 1864 roku w encyklice „Quanta cura”.

Papież Pius XII w przemówieniu „Ci riesce” z 6 grudnia 1953 roku powiedział:

To, co nie odpowiada prawdzie i moralnemu prawu, obiektywnie nie ma żadnego prawa do istnienia, ani rozpowszechniania, ani działania.


Jakże Wolą Bożą mogłoby być istnienie fałszywych religii negujących Jego własne Objawienie?!


Herezje i bluźnierstwa Antypapieża Franciszka są niczym innym, jak logicznym następstwem przynależności do diabelskiego Antykościoła Vaticanum II, u którego podstaw nauki leży afirmacja relatywizmu prawdy.
Sancta Missa Youtube - Veritas