Free songs
SanctaMissa.pl

Antypapież Jorge Mario Bergoglio aka Franciszek

Antypapież Jorge Mario Bergoglio aka Franciszek


Antypapież heretyk Jorge Mario Bergoglio aka Franciszek

(13.03.2013 – …)


Streszczenia skandalicznych wypowiedzi Bergoglio wygłoszonych w kwestiach wiary i moralności:

Wiara.

Nie ma katolickiego Boga, doktrynalna pewność już nie istnieje, kto twierdzi, że zna odpowiedzi na wszystkie pytania, nie ma Boga w sobie, prozelityzm jest nonsensem, ateiści mogą pójść do nieba, itp. Oświadczenia te niszczą znaczenie Credo, natury Boga, możliwości dojścia do prawd doktrynalnych, Boskiej misji nawracania innych do tych prawd i wiary jako wymogu zbawienia wiecznego.

Moralność

Nauczanie moralne (o 6 i 9 przykazaniu) to chaotyczna masa doktryn, które nie mogą być uparcie narzucane, nie należy mieć obsesji w takich kwestiach jak aborcja, „małżeństwa” sodomitów i antykoncepcja; obiektywne cudzołóstwo dopuszcza „duszpasterskie rozwiązania”, „kimże jestem, aby osądzać”, każdy ma swoją własną wizję dobra i zła, duchowa ingerencja w życie osobiste jest niemożliwa, itp.

Wypowiedzi te przedstawiają grzechy śmiertelne jako drobiazgi, piętnują jako „nawiedzonych” tych, którzy twierdzą inaczej, trywializują cudzołóstwo, potępiają moralne osądy, wynoszą sumienie jako autonomiczny i najwyższy autorytet, a w rezultacie odżegnują się od posiadania przez magisterium prawa do nakazywania czegokolwiek indywidualnemu sumieniu.

Koran

Bergoglio przeinaczył treść (bluźnierczego) Koranu publicznie zachęcając muzułmanów do jego przestrzegania, zwrócił się do świeckiego protestanta tytułując go swoim „bratem biskupem”, określił protestancki ruch charyzmatyczny jako przejaw działania Ducha Świętego, przymknął oko na antykoncepcję i „związki cywilne”, a ostatnio, pochwalił przemówienie „kardynała” Waltera Kaspera za utorowanie drogi dla udzielania sakramentów katolikom żyjącym w (cudzołożnym) drugim „małżeństwie”.


Antypapież Franciszek jest masonem

Antypapież Franciszek jest masonem

Na kilku opublikowanych zdjęciach można zobaczyć, jak Bergoglio czyni znak Mistrza drugiego stopnia masonerii. Świadczy to o tym, że antypapież Franciszek jest masonem.

Kościół katolicki potępiał masonerię od początków jej istnienia:

Masoneria to nasz śmiertelny wróg.


Heretycka bulla Antypapieża Franciszka

Heretycka bulla Antypapieża Franciszka

W bulli antypapieskiej ogłaszającej rozpoczęcie 8 grudnia 2015 Roku Jubileuszowego z okazji pięćdziesięciolecia Vaticanum II, Bergoglio wygłosił kolejną herezję, a mianowicie herezję Marcina Lutra. Herezją Marcina Lutra było pomylenie komentarzy świętego Pawła na temat prawa mojżeszowego z prawem moralnym.


Antypapież Franciszek neguje istnienie piekła

Antypapież Franciszek neguje istnienie piekła

Wypowiedź Bergoglio czyni go publicznym heretykiem, co jest faktem, któremu nikt nie może zaprzeczyć. Jego herezja dotycząca unicestwienia dusz i nieistnienia kar piekielnych powinna ucieszyć morderców, złodziei, więźniów oraz szefów zorganizowanej przestępczości, a także heretyków, ateistów i apostatów, czyli i jego samego.


Antypapież Franciszek odrzuca nierozerwalność małżeństwa

Antypapież Franciszek odrzuca nierozerwalność małżeństwa

10 września 2017 roku Antypapież Franciszek „pobłogosławił” cudzołożne „małżeństwo” kolumbijskiego prezydenta i jego „żony” (konkubiny).

Antypapież Franciszek naucza herezji, że cudzołożnicy nie są ekskomunikowani i mogą przyjmować sakramenty. Wyraźnie odrzuca on nierozerwalność małżeństwa. Jest zatem heretykiem.


Antypapież Franciszek akceptuje związki homoseksualne

Antypapież Franciszek akceptuje związki homoseksualne

W 2015 roku antypapież Franciszek podczas swojej podróży do Stanów Zjednoczonych, dał specjalną audiencję aktywnemu homoseksualiście i jego „chłopakowi”, podczas której ciepło ich obejmował, przytulał i całował.

To nic innego, jak czynna aprobata antypapieża Franciszka dla homoseksualnego obrzydlistwa.


Antypapież Franciszek nagradza i promuje aktywność proaborcyjną

Antypapież Franciszek nagradza i promuje aktywność proaborcyjną

W 2017 roku Antypapież Franciszek przyznał zwolenniczce proaborcyjnej Lilianne Ploumen order honorowy św. Grzegorza Wielkiego.

Antypapież Franciszek nie tylko nie „ekskomunikuje” zwolenników aborcji, ale co więcej, wręcza medal honorowy jednemu z najbardziej znanych działaczy proaborcyjnych na świecie.